aloldalra felső infoblokk

TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00001

A kedvezményezett neve: KOMÁDI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A szerződött támogatás összege: 120 000 000 Ft, azaz százhúszmillió forint

A támogatás mértéke (%-ban): 120 000 000 Ft, azaz százhúszmillió forint

Bővebben: TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00001

Komádi város pályázatot nyújtott be a TOP-4.3.1-16 kódszámú, " Leromlott városi területek rehabilitációja" című felhívás keretében.

Pályázatának címe: "Leromlott városi területek rehabilitációja Komádiban". A releváns városrész a Keleti városrész, mint szociális városrehabilitációs akcióterület, mely magában foglalja az 1. sz. szegregárumot, amely a beavatkozások célterülete lesz, mind a TOP-5.2.1-15, mind a TOP-4.3.1-16 konstrukcióban.

infoblokkA Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség, mint támogató, a „Komádi Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00949 azonosító számú támogatási kérelmét 7 000 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A Komádi Városi Önkormányzat egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából, csatlakozott a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (a továbbiakban: önkormányzati ASP rendszer).

Az Önkormányzatok számára hatékony forrásfelhasználás mellett lehetővé teszi a belső működés támogatását, az egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását korszerű informatikai megoldásokra támaszkodva, valamint lehetőséget nyújt az állampolgárok és a vállalkozások igényeihez igazodó, egységes önkormányzati e-ügyintézési szolgáltatások igénybevételére.  

 

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.03.07.

A projekt fizikai befejezésének napja: 2019. 06.30.

A támogatás intenzitása: 100 %  

 infoblokk kedv final felso cmyk ERFA

Komádi Városi Önkormányzat 2016. évben sikeres pályázatot nyújtott be a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra, melynek köszönhetően a TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00014 azonosítószámú, „Kerékpárút fejlesztése Komádiban” című projekt 220.000.000- Ft összegű elszámolható költséggel támogatásban részesült. A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a. 

 

A támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával.

A projekt fő célja a környezetbarát közlekedés fejlesztése, a meglévő és új kerékpárutak összekapcsolása, továbbá a biztonságos kerékpáros közlekedés megvalósítása. A projekt a bel- és külterületi szakaszok megépítésével lehetőséget teremt a kerékpáros hálózat kialakulásához, valamint hozzájárul a megyei hálózat fejlesztéséhez is.

TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00013

infoblokk kedv final felso cmyk ERFA komadihutoraktar

A kedvezményezett neve: KOMOTTHON Komádi Idősek Otthona és Gyermekélelmezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A szerződött támogatás összege: 34 995 680 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 99,99%