Komádi Hercegföldi külterületi úthálólogozatának fejlesztése

Kedvezményezett neve: Komádi Városi Önkormányzat
Pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP6-7.2.1.1-21
Projekt címe: Komádi Hercegföldi külterületi úthálózatának fejlesztése
Projekt azonosítószáma: 3295252855
A szerződött támogatás összege: 288 401 187 Ft
A támogatás mértéke: 95%
Projekt forrásai: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzat

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt keretében önkormányzati tulajdonban lévő külterületi közút fejlesztése valósult meg. A fejlesztéssel érintett út állapota leromlott, töredezett betonnal, és kátyúkkal taglalt volt, az útszakaszon lévő gazdasági ingatlanok megközelíthetősége nehézkes volt a rossz minőségű út miatt. A mezőgazdasági beton burkolatú úton egy összefüggő szakaszon került sor az útburkolat felújítására.
Az útfejlesztés célja Komádi területén egy biztos forgalmat bonyolító út felújítása és hosszútávon történő üzemeltetése. A külterületi útfejlesztés nagy hatást gyakorol Komádi Város gazdasági fejlődésére is, mivel a projekt által érintett útszakasz könnyebb megközelíthetősége által biztonságosabb közlekedést eredményezhet.

A megvalósítás helyszínei: 0513/19, 0549/29, 0228/6, 0232/2, 0233, 0217, 0550 hrsz.

A Projekt szakmai résztvevői:

Beruházó: Komádi Városi Önkormányzat
Közbeszerzési tanácsadó: DR.BERECZ ORSOLYA KFT.
Kivitelező: Berettyó-Útép Kft.
Műszaki ellenőrzés: METAINMO Kft.
Projektmenedzsment, nyilvánosság: HBMFÜ Nonprofit Kft.

 logóA pályázat konzorciumi formában valósult meg. A projekt sikeres és hatékony megvalósítása érdekében támogató csoportot hoztunk létre, akik a projekt megvalósítása során feladatok kaptak, és részvételükkel részt vettek a projekt céljainak sikeres megvalósításában.

 

 

logo.jpg

 A Széchenyi 2020 program keretében 14,89 millió forint összegű, az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás segítségével bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése valósult meg a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás Bölcsődéiben (Bárándon, Biharnagybajomban, Kabán, Tetétlenen), Komádiban és Sárrétudvariban. A projektet a         „ „Dalololka” ének-zene a bölcsődében, síppal, dobbal, nádihegedűvel…” ” című EFOP—1.9.9-17-2017-00003 azonosító számú  pályázat keretében konzorciumi formában a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás, Komádi Városi Önkormányzata és Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata valósította meg. A pályázati projekt keretében a konzorciumi tagok által üzemeltetett 6 bölcsődei intézmény összesen 128 fő bölcsődés gyereket ellátó 10 bölcsődei csoportja vett részt. A pályázati projekt céljai a következők voltak:

aloldalra felső infoblokkPROJEKT AZONOSÍTÓJA: TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00001

Komádi város pályázatot nyújtott be a TOP-4.3.1-16 kódszámú, "Leromlott városi területek rehabilitációja" című felhívás keretében. A projekt Komádi Keleti városrész szociális városrehabilitációs akcióterületen valósult meg, magába foglalva az 1. sz. szegregátumot, amely a beavatkozások célterülete mind a TOP-5.2.1-15, mind a TOP-4.3.1-16 konstrukcióban.

A projekt keretén belül a modern szociális bérlakások kialakítása és komfortosítása érdekében önkormányzati tulajdonba került szociális bérlakások korszerűsítése valósult meg az Attila u. 4, 6, 24, valamint a Fő u. 226. számok alatt.

A projekt keretén belül az Árpád u. 94. szám alatt egy önkormányzati bérlakást alakítottunk ki szolgálati lakásként, hogy a folyamatos segítő munkát az erre szerződtetett szakember életvitelszerű ott tartózkodással tudja biztosítani a program időtartamára és fenntartási időszakára. Ugyanitt közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek megszervezése is sorra került célzottan az alacsony társadalmi státuszú lakosság felzárkózása, beilleszkedésének elősegítése, készségfejlesztése érdekében az akcióterületen: a célcsoport számára rendelkezésre álló, közösségi célra hasznosítható épületet korszerűsítettük és átalakítottuk, továbbá létrehoztunk és korszerűsítettünk egy roma nemzetiségi önkormányzati, családsegítő, gyermekjóléti, szociális és szociális munkás irodahelyiséget is. Ugyanezen szám alatt a közbiztonság javításának érdekében kialakítottunk a Polgárőrség számára egy épületet, valamint a közterületeken biztonságtechnikai, térfigyelő rendszert telepítettünk.

Az akcióterület határain belül közösségi kertet alakítottunk ki, valamint köztereket, parkokat, települési zöldfelületeket újítottunk fel és alakítottunk ki az Árpád u. 113-2. számok környékén.

A projekt további elemei a közlekedési- és közlekedésbiztonsági fejlesztések voltak, hogy a hátrányos helyzetű lakosság számára célzott közszolgáltatások jobb elérhetőségének feltételeit segítsük elő: az akcióterületre eső önkormányzati közúthálózatot felújítottuk, szilárd burkolattal láttuk el a Mártírok utca Ady és Széles utcák közötti szakaszán, a Virág utcán, az Iskola utcán, a Deák, Virág és Árpád utcák közötti szakaszon és az Árpád utca Keskeny utcán túli szakaszán.

A projektet az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatja.

Szerződés száma: TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00001

Támogatás összege (Ft): 120 000 000 (Százhúszmillió forint)
Összköltség (Ft): 120 000 000 (Százhúszmillió forint)

A projekt megvalósítás időtartama: 2018.03.01.-2020.02.29.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 DSCN0019 DSCN0027

DSCN0049 DSCN0054

DSCN0063 DSCN0073

DSCN0167 DSCN0169

DSCN0172 DSCN0179

DSCN0185 DSCN0268

DSCN0269  DSCN0270

DSCN0271 DSCN0272

DSCN0273