2024 21 20 10 29 23 a2 fekvo nyomda page 0001
Komádi Városi Önkormányzat az „Élhető települések” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú felhívás alapján valósítja meg a „Kék és Zöld infrastruktúra fejlesztése Komádi Városban” című és TOP_PLUSZ 1.2.3-21-HB1-2022- 00005 kódszámú pályázatot. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg, 275 000 000 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.
Projekt célja:
Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások):
Komádi Város belterületén a csapadék- és belvíz veszélyeztetettség csökkentése, A település 5 utcájában a csapadék- illetve belvíz elvezetés infrastrukturális feltételeinek javítása. A csapadék- illetve belvíz belterületről történő mielőbbi elvezetése a káresemények csökkentése érdekében. célunk a belterületre hullott csapadékvizek integrált szemléletű kezelése, a felesleges vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a település belterületének védelme.
Fejlesztéssel érintett helyrajzi számok:
4138 Komádi, Petőfi Sándor utca, 510 hrsz
4138 Komádi, 0552/4 hrsz
4138 Komádi, Baross utca 1024 hrsz
4138 Komádi, Báthori utca 990 hrsz
4138 Komádi, Budai Nagy Antal utca 1007 hrsz
4138 Komádi, Erzsébet utca 1206 hrsz
4138 Komádi, Fő utca 1623/5 hrsz
4138 Komádi, Furtai utca 374/2
4138 Komádi, Rákóczi Ferenc utca 974 hrsz
4138 Komádi, Széchenyi István utca 371 hrsz

Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése:
A projekt keretében az Önkormányzat 2db, a tulajdonában lévő, a teleülés központjában található közterületet kíván fejleszteni. a belvárosi akcióterület zöldfelületeinek, köztereinek megújítása az aktív használat ösztönzése érdekében, A lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásának ösztönzése. A Felhívás egyik kiemelt célja, hogy olyan projektek valósuljanak meg ami hozzájárul a fiatalok helyben maradásához, valamint a települések általános környezeti állapotát is javítják. A tervezett felújításokkal a településen olyan közösségi terek jönnek létre, ami lehetőséget biztosít az idősebb és a fiatal lakossok szabadidejének hasznos eltöltéséhez. A tervezett beruházás keretében több helyszínen is kialakításra kerül a rekreációra alkalmas terület. Megállapítható tehát, hogy a tervezett fejlesztés teljes egészében illeszkedik a pályázati felhívásban megfogalmazott célokhoz.

Kedvezményezett neve: Komádi Városi Önkormányzat
Projekt fizikai befejezése: 2026.06.15.
Elnyert támogatás összege: 275.000.000 Ft

Sajtóközlemény

Szociális városrehabilitációs program Komádiban II.
2023/04/17
A pályázat fő célja Komádi város leromlott Keleti városrészének és az ott élő lakosságnak a város fejlődő szövetébe való integrálása, a szociális problémákkal küzdő társadalmi csoportok felzárkóztatása. A célok megvalósítására a Komádi Városi Önkormányzat 100 százalékos támogatási intenzitás mellett 60.000.000 forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében. A TOP_Plusz-3.1.2-21-HB1-2022-00003 kódszámú, Szociális városrehabilitációs program Komádiban II. című műsora 2023.02.15-én indult.
A TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú, Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) című felhívásra benyújtott projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A Felhívás célja elsősorban a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával és a TOP_Plusz-1.2.2 intézkedésével (szociális célú városrehabilitáció) összhangban, azt kiegészítve a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területek élők közösségi és egyéni társadalmi integrációja.

A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a társadalmi hátrányok kompenzációs célzó szociális, oktatási, mentális higiénés, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok. kísérik a projektet végig kísérik közösségfejlesztő programok, amelyek lehetővé teszik a városrehabilitációval közösség területén (Keleti városrész) élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi kohézióját. Konkrét programok a projektmegvalósítás során:
adósságkezelési tanácsadás
drogprevenciós előadások
Éljünk egészségesen! klub
bűnmegelőzési programok
0-99 klubok
sportnap-játszóház
lakossági akciók
egészségnapok
tanulást segítő foglalkozások
A program része a folyamatos szociális munka, mivel a terület nagyarányú hátrányos népességgel rendelkezik.
A projektről bővebben a www.komadi.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Tóth Ferenc polgármester
+36 30 970 1031
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.