2024 21 20 10 29 23 a2 fekvo nyomda page 0001
Komádi Városi Önkormányzat az „Élhető települések” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú felhívás alapján valósítja meg a „Kék és Zöld infrastruktúra fejlesztése Komádi Városban” című és TOP_PLUSZ 1.2.3-21-HB1-2022- 00005 kódszámú pályázatot. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg, 275 000 000 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.
Projekt célja:
Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások):
Komádi Város belterületén a csapadék- és belvíz veszélyeztetettség csökkentése, A település 5 utcájában a csapadék- illetve belvíz elvezetés infrastrukturális feltételeinek javítása. A csapadék- illetve belvíz belterületről történő mielőbbi elvezetése a káresemények csökkentése érdekében. célunk a belterületre hullott csapadékvizek integrált szemléletű kezelése, a felesleges vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a település belterületének védelme.
Fejlesztéssel érintett helyrajzi számok:
4138 Komádi, Petőfi Sándor utca, 510 hrsz
4138 Komádi, 0552/4 hrsz
4138 Komádi, Baross utca 1024 hrsz
4138 Komádi, Báthori utca 990 hrsz
4138 Komádi, Budai Nagy Antal utca 1007 hrsz
4138 Komádi, Erzsébet utca 1206 hrsz
4138 Komádi, Fő utca 1623/5 hrsz
4138 Komádi, Furtai utca 374/2
4138 Komádi, Rákóczi Ferenc utca 974 hrsz
4138 Komádi, Széchenyi István utca 371 hrsz

Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése:
A projekt keretében az Önkormányzat 2db, a tulajdonában lévő, a teleülés központjában található közterületet kíván fejleszteni. a belvárosi akcióterület zöldfelületeinek, köztereinek megújítása az aktív használat ösztönzése érdekében, A lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásának ösztönzése. A Felhívás egyik kiemelt célja, hogy olyan projektek valósuljanak meg ami hozzájárul a fiatalok helyben maradásához, valamint a települések általános környezeti állapotát is javítják. A tervezett felújításokkal a településen olyan közösségi terek jönnek létre, ami lehetőséget biztosít az idősebb és a fiatal lakossok szabadidejének hasznos eltöltéséhez. A tervezett beruházás keretében több helyszínen is kialakításra kerül a rekreációra alkalmas terület. Megállapítható tehát, hogy a tervezett fejlesztés teljes egészében illeszkedik a pályázati felhívásban megfogalmazott célokhoz.

Kedvezményezett neve: Komádi Városi Önkormányzat
Projekt fizikai befejezése: 2026.06.15.
Elnyert támogatás összege: 275.000.000 Ft