0000000000000000000000000000000000000001
000000000001
0000000001
000000001
00000001
000001
00001
0001
001
002
0319
0320
0423
_mg_1694
img_56321
iskola
k_p_013
p1000892
p1000903
ter
ys2f0208

könyvkatalógus

Februártól elérhető a Komádi Városi Könyvtár könyvkatalógusa a honlapon, az alábbi linkre kattintva.

KOMÁDI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS KÖZLEMÉNYE


Tisztelt Lakosság!
 
A régi hulladéklerakóval kapcsolatban a sajtóban megjelent információk kapcsán 2016. november 2.-án kiadott közleményünkben tájékoztattuk Önöket, hogy a lakosság megnyugtatása érdekében az Önkormányzat akkreditált független szakértőt kért fel újabb vizsgálatok elvégzésére.
 
Az időközben elvégzett laboratóriumi szakértői vizsgálat eredményeinek kiértékelése során megállapításra került, hogy a vizsgált komponensek – a szulfát és a nitrát kivételével - nem haladják meg a 6/2009 (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben a felszín alatti vizekre meghatározott anyagcsoportonkénti szennyezettségi határértékeket. A szulfát valószínűsíthetően a területre az évtizedek alatt kijuttatott, ürített szennyvízből származtatható, a mosószerek, valamint az egyéb tisztító- és tisztálkodási szerek alapanyagaként használt nátrium-szulfát összetevőből eredően, míg a nitrát jelenléte a mezőgazdasági területeken használt, sokszor túlzott mértékű műtrágya használatából ered. A laboratóriumi szakértői vizsgálat továbbra sem mutatott ki elhagyott szennyeződésre utaló körülményeket. (A laboratóriumi szakértői vizsgálat eredményéről szóló vizsgálati jelentést mellékelten közzétesszük.)
 
Az Önkormányzat az ügy kapcsán tájékoztatást kért továbbá az illetékes megyei tisztifőorvostól is a város egészségügyi helyzetével, különösen a daganatos megbetegedésekre vonatkozó adatokkal kapcsolatban. A megyei tisztifőorvos tájékoztatása szerint Komádiban az országoshoz hasonló a halálokok súlyának megoszlása és a daganatos megbetegedések előfordulása is, mely utóbbiak hátterében feltételezhetően egyéni tényezők állnak, nem pedig külső behatás. (Dr. Fodor Mária megyei tisztifőorvos asszony tájékoztatását mellékelten szintén közzétesszük.)
 
Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartja, hogy a városban a daganatos betegségek száma csökkenjen és a lakosság egészségügyi állapota folyamatosan javuljon. A témát megfelelő alapossággal kezelve a tőlünk telhető minden lehetséges intézkedést foganatosítottunk a probléma felderítésére. Az ügyben szerzett információk alapján szerencsére egyértelműen megerősítést nyert, hogy a rekultivált régi hulladéklerakónál egészségre ártalmas, otthagyott hulladék nem található, így nincs olyan körülmény, amely miatt haladéktalan beavatkozás lenne szükséges. Az Önkormányzat továbbra is fogadja a város egészségügyi helyzetével kapcsolatos észrevételeket és amennyiben szükséges, haladéktalanul intézkedik a hatáskörébe tartozó esetleges problémák megoldásáról.
 
Komádi, 2016. december 21.
 
Tóth Ferenc sk.
polgármester

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hivatalos közlemény
Megyei tisztifőorvos tájékoztatása
Vizsgálati jegyzőkönyv