aloldalra felső infoblokkPROJEKT AZONOSÍTÓJA: TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00001

Komádi város pályázatot nyújtott be a TOP-4.3.1-16 kódszámú, "Leromlott városi területek rehabilitációja" című felhívás keretében. A projekt Komádi Keleti városrész szociális városrehabilitációs akcióterületen valósult meg, magába foglalva az 1. sz. szegregátumot, amely a beavatkozások célterülete mind a TOP-5.2.1-15, mind a TOP-4.3.1-16 konstrukcióban.

A projekt keretén belül a modern szociális bérlakások kialakítása és komfortosítása érdekében önkormányzati tulajdonba került szociális bérlakások korszerűsítése valósult meg az Attila u. 4, 6, 24, valamint a Fő u. 226. számok alatt.

A projekt keretén belül az Árpád u. 94. szám alatt egy önkormányzati bérlakást alakítottunk ki szolgálati lakásként, hogy a folyamatos segítő munkát az erre szerződtetett szakember életvitelszerű ott tartózkodással tudja biztosítani a program időtartamára és fenntartási időszakára. Ugyanitt közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek megszervezése is sorra került célzottan az alacsony társadalmi státuszú lakosság felzárkózása, beilleszkedésének elősegítése, készségfejlesztése érdekében az akcióterületen: a célcsoport számára rendelkezésre álló, közösségi célra hasznosítható épületet korszerűsítettük és átalakítottuk, továbbá létrehoztunk és korszerűsítettünk egy roma nemzetiségi önkormányzati, családsegítő, gyermekjóléti, szociális és szociális munkás irodahelyiséget is. Ugyanezen szám alatt a közbiztonság javításának érdekében kialakítottunk a Polgárőrség számára egy épületet, valamint a közterületeken biztonságtechnikai, térfigyelő rendszert telepítettünk.

Az akcióterület határain belül közösségi kertet alakítottunk ki, valamint köztereket, parkokat, települési zöldfelületeket újítottunk fel és alakítottunk ki az Árpád u. 113-2. számok környékén.

A projekt további elemei a közlekedési- és közlekedésbiztonsági fejlesztések voltak, hogy a hátrányos helyzetű lakosság számára célzott közszolgáltatások jobb elérhetőségének feltételeit segítsük elő: az akcióterületre eső önkormányzati közúthálózatot felújítottuk, szilárd burkolattal láttuk el a Mártírok utca Ady és Széles utcák közötti szakaszán, a Virág utcán, az Iskola utcán, a Deák, Virág és Árpád utcák közötti szakaszon és az Árpád utca Keskeny utcán túli szakaszán.

A projektet az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatja.

Szerződés száma: TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00001

Támogatás összege (Ft): 120 000 000 (Százhúszmillió forint)
Összköltség (Ft): 120 000 000 (Százhúszmillió forint)

A projekt megvalósítás időtartama: 2018.03.01.-2020.02.29.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 DSCN0019 DSCN0027

DSCN0049 DSCN0054

DSCN0063 DSCN0073

DSCN0167 DSCN0169

DSCN0172 DSCN0179

DSCN0185 DSCN0268

DSCN0269  DSCN0270

DSCN0271 DSCN0272

DSCN0273