TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00013

infoblokk kedv final felso cmyk ERFA komadihutoraktar

A kedvezményezett neve: KOMOTTHON Komádi Idősek Otthona és Gyermekélelmezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A szerződött támogatás összege: 34 995 680 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 99,99%

 

 

Bővebben: TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00013

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt elszámolható nettó összköltsége 35 000 000 forint, azaz harmincötmillió forint.

 

A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 99,99%-a, de legfeljebb 34 995 680, azaz harmincnégymillió kilencszákilencvenötezer hatszáznyolcvan forint. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás.

A projekt rövid távú célja a helyi és térségi termelők által megtermelt zöldségek és gyümölcs mennyiség későbbi felhasználásának biztosítására egy korszerű hűtőraktár infrastruktúra kialakítása a településen.

 

A projekt hosszútávú célja Komádiban a helyi termékekre alapozott agrárlogisztikai egységként működő hűtőraktár eredményes működése és a hűtőraktár által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő helyi termelők számának növekedése

A projekt keretében megvalósult fejlesztés a térség belső erőforrásaira építő, helyi termékeket előállító termelőknek biztosít tárolási lehetőséget, hozzájárulva ezzel a helyi termelők gazdasági sikereihez az önfoglalkoztatás megerősítéséhez. Komádi hűtőraktárának infrastrukturális fejlesztése nagymértékben járul hozzá a helyi terméknek a helyi piacra való eljutásához, megfelelő színvonalon és környezetben történő tároláshoz. Hosszú távú megoldásokat kínál a vázolt hiányterületekre, hiszen nincs a településen, és a térségben sem olyan hűtőraktár, ahová a helyi termelők, helyi gazdák által megtermelt zöldség és gyümölcs betárolható lenne a későbbi felhasználás érdekében.

A hűtőraktár létrehozásának további célja, hogy kezelje a szezonalitást, hiszen egész évben végezhető tevékenységeket is tartalmaz, így további munkahelyeket tudunk biztosítani a térségben. A projekt kivitelezése során a beruházás 25,50, 75, iletve 100%-os készültségi szintjénél egy-egy  teljesítési mérföldkő került bevezetésre.

A projekt jelenlegi állása: a tartószerkezet legyártásra került, az alaplemez elkészült. A folyamat a tervezett ütemben zajlik.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.05.31.

A projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00013

 

113 1

113 2