Ivóvízminőség-javító fejlesztések az országos ivóvízminőség-javító programot hazánk nagyrészt EU-s támogatással, az Európai Unió Kohéziós Alapja és Strukturális Alapok segítségével oldja meg.
 Projektindító sajtóközlemény (2015.04.14.)

Az észak-alföldi régióban 2001-ben kezdték meg a program első ütemét 41 településen. A második ütem előkészítő szakaszában a régió összes települése esetén helyzetfeltárást végeztek.

A helyzetfeltárás kiterjedt a települések vízellátási adataira, a vízbázisok vízminőségi paramétereire, illetve a szolgáltatással összefüggő egyéb adatokra.

A helyzetfeltáró munkát követően a szakemberek javaslatot tettek azokra a megoldásokra, amelyek a vízminőséget javíthatják.   Komádi és Magyarhomorogtelepülések közös társulást alkotva pályázatot nyújtottak be ivóvízminőség-javító fejlesztésre, amelyre 574 millió forintot meghaladó támogatást nyertek el az Európai Unió Kohéziós Alapjától.

A fejlesztés keretében Komádi-Magyarhomorog közös ivóvízellátó rendszer vízminőség-javító fejlesztését és Komádi-Gyártelep külterületi településrész távvezetéken történő ivóvízellátását kívánják megoldani.

A tervezett műszaki beavatkozásoknak köszönhetően teljes körű ivóvízminőség-javítást fognak végezni a projektekbe bevont települések esetében.

 
A fejlesztés célja

Komádi-Magyarhomorog közös vízellátó rendszere jelenleg technológia nélkül működik, a kutak vize kezelés nélkül kerül az ivóvízhálózatba, így a víz minősége több szempontból sem felel meg az előírásoknak.

A meglévő víztermelési technológia fejlesztése mindenképpen szükséges, és egy új, korszerű szűrő beépítése sokat segíthet abban, hogy a határérték alá csökkenjen a vas, mangán, ammónium és arzén, illetve megfelelő értékre állítsák be a víz keménységét.
 
Az új vízkezelés zárt rendszerben történik majd, a kiszűrt anyagokat intenzív öblítéssel rendszeresen távolítják el, biztonsági okokból fertőtlenítésre is szükség van. Az ivóvíz így bakteriológiai szempontból is mindig az előírásoknak megfelelő minőségű lesz. A vízműbe telepített számítógép pedig felügyeli és naplózza a rendszer működését.

 
Az ivóvízhálózat fejlesztés előtti állapota

A 70-es évek elején létesített vízhálózat nyomócsövei elavultak, rendszeresen meghibásodnak, nem tudnak már hatékonyan működni. A település vízelosztó-hálózatáért felelős üzemeltető mechanikusan tisztítja a rendszert, ami nagyon munkaigényes és költséges feladat.  A vízelosztó hálózat rendszeres ellenőrzését csőtörés-észlelő műszerrel végzik, az észlelt meghibásodásokat azonnal kijavítják.

 
Tervezett munkálatok településenként

Komáditelepülésen a hálózatrekonstrukcióba bevont szakasz hossza 754 méter, míg a hálózattisztításba bevonté meghaladja a 45 kilométert.   A rekonstrukció során egy olyan technológiát választottak, hogy kevesebb legyen a földmunka és az aszfaltbontás, illetve fontos szempont volt még, hogy a munkálatok kisebb forgalomkorlátozással járjanak, a társ közműveket se kelljen nagyon megbolygatni. Az érintett szakaszon a bekötéseket a vízóra aknánál is cserélni kell.  

Építészeti és gépészeti felújításra, korszerűsítésre kerül a projekt keretében a vízmű épület és műtárgyai valamint a 250 m3 kapacitású vasbeton szerkezetű víztorony is. A meglévő kutak gépészetét szintén korszerűsítik.
 
Magyarhomorog településvízellátása Komádi településről kiépített távvezetéken keresztül megoldott. Magyarhomorogon a hálózatrekonstrukcióba bevont szakasz hossza 313 méter, a hálózattisztításba bevonté pedig több mint 11 kilométeres. Itt szintén azt a technológiát választották a rekonstrukcióra, mint Komádi estén.
 
Komádi Külsőiszap-Gyártelepvízellátása Komádi vízhálózatára csatlakozva távvezetékről megoldható. A komádi vízmű felújítását követően az itt élők számára megfelelő minőségű ivóvíz biztosítható.

A két település közötti távvezeték hossza több mint 2 kilométer, a településrészen a kiépítendő hálózatszakasz hossza pedig 714 méter. A Külsőiszap-Gyártelep belső ivóvízhálózatának állapota rossz, műszaki szempontból elavult. Ezeknek a vezetékeknek a rekonstrukciója szintén a kivitelezési munkák részét képezi.
 
Komádi-Dobai pusztatelepülésen önálló vízellátó rendszer kerül kiépítésre.

A vízműben nem kezelik a kútvizet, így mind a szolgáltatott vízben, mind a kútvízben az arzén, a keménység, a vas és a mangán nem felel meg az ivóvíz rendeletben előírt határértékeknek. A településen új vízműtelep kerül kialakításra a szükséges műtárgyaival valamint a megfelelő mennyiségű víz biztosítására egy új mélyfúrású kutat hoznak létre, és felújítják a meglévő kút gépészetét is. A 90-es évek elején létesített vízhálózat műanyag csővezetékeinek állapota megfelelő, így itt vezetékrekonstrukcióra nincsen szükség.