TÁJÉKOZTATÁS

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Magyarország Kormánya a koronavírus világjárvány további terjedésének lassítása, csökkentése érdekében 104/2021 (III.5.) Korm. rendeletével a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglalt egyes védelmi intézkedéseknél ideiglenesen szigorúbb intézkedéseket rendelt el.

Az ideiglenes szigorúbb intézkedések hatálya első körben 2021. március 8.-tól 2021. március 22.-éig tart, azonban szükség szerint meghosszabbítható!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglalt azon korlátozások, amelyeknél szigorúbb intézkedést nem állapított meg a mostani Korm. rendelet, a továbbiakban is változatlanul érvényben maradnak!

Ezek különösen a már megszokott szabályok szerint:

  • maszkviselési szabályok

  • az este 8 óra és reggel 5 óra közötti kijárási tilalom

  • közterületeken történő csoportosulás, gyülekezés tilalma

  • rendezvények, gyűlések szervezésének tilalma

  • a vendéglátó üzletek zárva tartása

  • a szabadidős létesítmények zárva tartása

  • a középiskolákban, szakiskolákban folyó digitális oktatás

AZ ÉLETBE LÉPŐ SZIGORÚBB SZABÁLYOK

Az ideiglenes védelmi intézkedések általános szabályai

Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

Maszkviselési kötelezettség közterületen (!)

A települések belterületén, az utcán és a közterületen mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Ez alól csak

a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint

b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy élvez kivételt.

Szabadidős tevékenységek folytatására vonatkozó szabályok

A kijárási tilalmon kívüli időben, azaz reggel 5 óra és eset 8 óra között az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.

A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok nyitva maradnak, azok a maszkviselésre vonatkozó szabályok betartása mellett látogathatóak.

Az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos – a rendeletben meghatározott kivétellel – az üzletben tartózkodni.

A maszkviselési kötelezettség betartása mellett, és az üzlet engedélyezett nyitvatartási idejében engedélyezett a tartózkodás és a vásárlás

a) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,

b) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert,vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,

c) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,

d) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,

e) a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,

f ) a kertészeti árudában, a faiskolában,

g) a piacon, a helyi termelői piacon, (az ott található, kötelezően bezárandó üzletek kivételével),

h) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban,

i) az üzemanyagtöltő állomáson,

j) a nemzeti dohányboltban és

k) az újságosnál.

A fenti kivételi körbe NEM tartozó üzlet köteles zárva tartani! Ezen ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

A vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályok:

A vendéglátó üzletben való tartózkodás továbbra is csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett, azaz ezek vendégfogadásra alkalmas helyiségeit továbbra sem lehet megnyitni.

A virágüzletek nemzetközi nőnapi nyitva tartásáról:

A nemzetközi nőnapra tekintettel 2021. március 8-án az elsősorban dísznövényt árusító üzlet (virágüzlet) az eddig is érvényes feltételek betartása mellett nyitva tarthat. A virágüzletben a nyitvatartási idő alatt megengedett a tartózkodás és a vásárlás.

A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani, kivéve – azaz a megszokott nyitvatartási időben nyitva tarthatnak -

1. pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó intézmények (bankok, pénzintézetek)

2. a közlekedési és a szállítási szolgáltatás, (taxiszolgálat, futárszolgálat)

3. a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,

4. a szociális szolgáltatás,

5. a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás, (posta)

6. a totózó és lottózó szolgáltatás,

7. a járműszerviz szolgáltatás (autószerelés), a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,

8. az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,

9. a temetkezési szolgáltatás,

10. az állategészségügyi szolgáltatás,

11. az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,

12. az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,

13. a közétkeztetési szolgáltatás,

14. az állattenyésztési szolgáltatás,

15. az ügyvédi szolgáltatás,

16. a biztonsági szolgáltatás,

17. az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,

18. a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és

19. a mosási és tisztítási szolgáltatás

céljára szolgáló helyiség vagy helyszín.

A fenti kivétellel a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen - az ott foglalkoztatottak kivételével - tilos tartózkodni, azaz a fenti körbe NEM tartozó szolgáltatók kötelesek bezárni!

Egyéb szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések

Tilos a játékkaszinónak, illetve a kártyateremnek a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás.

A szálláshelyen tartózkodásra továbbra is a korábban érvényes szabályokat kell alkalmazni, azaz szálláshelyen az ott foglalkoztatottak számára megengedett a tartózkodás, és a szálláshelyen az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek tartózkodása megengedett.

A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények csak a versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak.

A gazdaság működésére vonatkozó szabályok

A Kormány felkérte a gazdaság szereplőit, hogy törekedjenek a gazdaság működtetése során az otthoni munkavégzés – home office - jogintézményének alkalmazására.

Az oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben, azaz zárva tartanak. A korábban működő napközbeni gyermekfelügyelet megszervezésére most nincs lehetőség. Az óvodák 2021. március 8.-tól április 7.-ig tartanak zárva.

Az általános iskolák és a középiskolák tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek. A korábban már tapasztalt rendben a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása, a tananyagokat a pedagógusok egyéb módon juttatják el a tanulók részére. Gyermekfelügyelet megszervezésére az általános iskolákban sincs lehetőség. Az általános iskolák szintén 2021. március 8.-tól április 7-ig tartanak zárva.

A bölcsőde – az óvodától eltérően – 2021. március 8.-tól nyitva tart ugyan, de ebben az időszakban kizárólag azon szülők gyermekeit fogadja, akik munkájuk miatt nem tudnak otthon maradni a gyermekükkel, és a felügyeletükről más formában sem tudnak megfelelően gondoskodni.

A Biztos Kezdet Gyerekház szünetelteti a szolgáltatás nyújtását, de a Gyerekházban dolgozó munkatársak telefonon és e-mailben elérhetők, a szülőkkel/családokkal a kapcsolatot nem szakítják meg, és folyamatosan segítséget nyújtanak a családok részére.

A kollégiumok az oktatási intézmény igazgatója döntése szerint működnek.

A felnőttképzésben kontaktórás formában szervezett oktatást, képzést a képzésben részt vevő személyek és az oktató közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló módon vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában kell megszervezni, befejezni abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

A felnőttképzésben vizsga nem szervezhető. A már megkezdett és folyamatban lévő, illetve újonnan meghirdetett vizsgát el kell halasztani.

Az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tudnivalók:

A bölcsődés, óvodás, általános iskolás és középiskolás gyermekek részére az intézmények zárva tartása alatt is lehetőség lesz  arra, hogy a szülők, hozzátartozók az ebédet saját ételhordóban az Emeletes Iskola Konyhájáról a szokott rendben elvigyék. Kérjük a szülőket, hogy minden esetben jelezzék a Komotthon Nonprofit Közhasznú Kft részére, a 06/54-439-399-es telefonszámon, illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, hogy az ebédre igényt tartanak-e.

Továbbra is azok kapnak díjmentesen étkezést, akik (rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, illetve hátrányos helyzetűek (HH), halmozottan hátrányos helyzetűek (HHH). Akik a fenti támogatásban nem részesülnek, azok térítési díj ellenében vehetik igénybe az étkeztetést. A bölcsődés, óvodás, általános iskolás gyermekek esetében az ebéd ára az év közbeni fizetendő térítési díj összegével egyezik meg, középiskolások esetében a fizetendő térítési díj 700.-Ft/adag.

Az ebédek átvétele során kérjük a megfelelő óvintézkedések fokozott betartását.

Minden más étkeztetés – idősek, vendégétkezők, munkahelyi étkezők étkezetése - a szokott rendben, változatlan formában történik.

Szociális és kulturális intézményi ellátások rendje

A Közösségi Ház és Városi Könyvtár által nyújtott szolgáltatások (könyvtári és közművelődési) nem vehetők igénybe.

A Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központban az ügyintézés elsősorban telefonon és elektronikus formában történik.

Az idősek nappali ellátása a legszükségesebb esetekben, az intézményvezetővel való előzetes egyeztetést követően  biztosított. A házi segítségnyújtás szolgáltatásai során a személyes higénia biztosítása helyett a mindennapi szükségletek kielégítése élvez elsőbbséget.

A szociális étkeztetés a megszokott formában biztosított. Az ételek házhozszállítása során kérjük, hogy az ételt kiszállítókkal való személyes kapcsolattartást a lehető legszükségesebb mértékre szíveskedjenek korlátozni.  

Az önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos információk:

A Komádi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása 2021. március 8.-tól várhatóan április 9.-ig előzetes telefonos vagy e-mailes bejelentkezés alapján, a hivatal által meghatározott módon és formában, munkanapokon 10-12 óra között működik. Megkérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a személyes ügyintézést csak a legszükségesebb esetekben válasszák. Az ügyek intézése elektronikus úton teljes körűen biztosított, valamint a hivatal telefonon korlátozás nélkül elérhető.

Előzetes telefonos vagy e-mailes bejelentkezésre munkanapokon 9-13 óráig van lehetőség a Komádi Közös Önkormányzati Hivatal 06-54-545-020-as telefonszámán, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen. Előzetes bejelentés hiányában nem áll módunkban az ügyfeleinket fogadni. Az ügyintézés során az elektronikusan vagy telefonon elintézhető ügyekben a személyes ügyfélfogadást mellőzzük. Szíves megértésüket ezúton is köszönjük.

A házasságkötés, halotti anyakönyvezés, hagyatéki leltár felvétele személyesen is intézhető.

A be- és kifizetések elsődlegesen banki átutalás útján teljesülnek, készpénz ki- és befizetés csak hétfőn és csütörtökön 10.30-12.00 óráig lehetséges.

Bármilyen más központi intézkedés vagy változás esetén azonnali tájékoztatást nyújtunk.

Kérdés esetén az intézményvezetők és a hivatal munkatársai továbbra is készséggel állnak rendelkezésre.

Kérjük, fokozottan vigyázzanak magukra, családtagjaikra, szeretteikre.

Komádi, 2021. március 5.

Tóth Ferenc

polgármester