RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknál szigorúbb kijárási szabályok megállapításáról Komádi Városban az elkövetkező hosszú hétvégére

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Komádi város polgármestere a koronavírus fertőzés (COVID-19) terjedésének megelőzése érdekében 8/2020 (IV.30.) önkormányzati rendeletével Komádi Városban 2020. május 1. (péntek) 00.00 órától 2020. május 3. (vasárnap) 24.00 óráig terjedő hosszú hétvégi időszakra - az elmúlt két hétvégéhez hasonlóan ismét - a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben foglalt kijárási szabályoknál szigorúbb szabályok alkalmazását rendelte el.

 

Az önkormányzati rendelet alapján a 2020. május 1. (péntek) 00.00 órától 2020. május 3. (vasárnap) 24.00 óráig terjedő időszakban

  1. ) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 10.00 óra közötti időben látogathatja.

  2. ) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 10.00 óra közötti időben - az ott foglalkoztatottak kivételével - kizárólag a 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.

  3. ) A vásárlók szükség szerint és csak a lehető legkisebb időtartamban tartózkodhatnak az üzletekben, a drogériákban, a piacon, a gyógyszertárban, a dohányboltokban, az üzemanyagtöltő-állomásoknál (a továbbiakban együttesen: üzletek) és azok környezetében. Az otthonuk és az üzletek közötti távolságot a lehető legrövidebb úton kell megtenni. A családból a vásárlást egy személy végezze. A vásárlás során meg kell tartani egymástól a legalább 1,5 méter távolságot.

  4. )Komádi város közterületein csoportosan tartózkodni –3 főt meghaladó létszámban – tilos. A közterületeken tartózkodók kötelesek a legalább 1,5 méteres távolság megtartására.

  5. )Komádi város játszótereit, közparkjait szabadidős tevékenység céljából látogatni tilos.

A fentieken túlmenően a Kormány 71/2020 (III.27.) Korm. rendeletében foglalt egyéb kijárási korlátozások a hosszú hétvégén még érvényesek! A kijárási korlátozás alapján a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására továbbra is csak alapos indokkal kerülhet sor!

 

A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020 (IV.30.) Korm. rendelet szerinti

új védelmi intézkedések 2020. május 4.-én lépnek hatályba!

Kérjük, továbbra is vigyázzanak magukra, családtagjaikra, szeretteikre.

MARADJ OTTHON KOMÁDI!”

Komádi, 2020. április 30.

Tóth Ferenc

polgármester