RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

 

a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknál szigorúbb kijárási szabályok megállapításáról 

Komádi Városban az elkövetkező hétvégére

 

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Komádi város polgármestere a koronavírus fertőzés (COVID-19) terjedésének megelőzése érdekében 7/2020 (IV.23.) önkormányzati rendeletével Komádi Városban 2020. április 25. (szombat) 00.00 órától 2020. április 26. (vasárnap) 24.00 óráig terjedő időszakra az elmúlt hétvégéhez hasonlóan ismét a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben foglalt kijárási szabályoknál szigorúbb szabályok alkalmazását rendelte el.

 

Az önkormányzati rendelet alapján a 2020. április 25. (szombat) 00.00 órától 2020. április 26. (vasárnap) 24.00 óráig terjedő időszakban

  • Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 10.00 óra közötti időben látogathatja.
  • Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 10.00 óra közötti időben - az ott foglalkoztatottak kivételével - kizárólag az a.) pont szerinti személy tartózkodhat.
  • A lakosok szükség szerint, rövid ideig tartózkodhatnak az élelmiszerüzletekben, dohányboltokban, üzemanyagtöltő-állomásoknál (a továbbiakban együtt: üzletek) és azok környezetében. Az otthonuk és az üzletek közötti távolságot a lehető legrövidebb úton kell megtenni. A családból a bevásárlást egy személy végezze, és a lehető legkisebb időtartamban tartózkodjon az üzletekben, betartva egymástól a legalább 1,5 méter távolságot.
  • Komádi város közterületein csoportosan tartózkodni –3 főt meghaladó létszámban – tilos. Az állampolgárok kötelesek a legalább 1,5 méteres távolság megtartására.
  • Komádi város játszótereit, közparkjait szabadidős tevékenység céljából látogatni tilos.

 

A fentieken túlmenően a Kormány 71/2020 (III.27.) Korm. rendeletében foglalt egyéb kijárási korlátozások a hétvégén továbbra is érvényesek!

 

A kijárási korlátozás alapján a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására továbbra is csak alapos indokkal kerülhet sor!

 

Kérjük, továbbra is vigyázzanak magukra, családtagjaikra, szeretteikre.

„MARADJ OTTHON KOMÁDI!”

Komádi, 2020. április 23.

 

Tóth Ferenc

polgármester