RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

a Magyarország Kormánya által a koronavírus fertőzés terjedésének megelőzése érdekében elrendelt kijárási korlátozásról

 

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus fertőzés (COVID-19) terjedésének megelőzése érdekében Magyarország Kormánya 2020. március 28.-ától

KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁST

rendelt el.

A kijárási korlátozás alapján a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására csak alapos indokkal kerülhet sor!

 

Alapos indoknak minősül:

a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti

tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint

eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,

b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,

c)az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),

d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,

f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben történő vásárlás,

g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben történő vásárlás,

h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,

i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,

j) a piacon, a helyi termelői piacon történő vásárlás,

k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben történő vásárlás,

l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,

m) a dohányboltban történő vásárlás,

n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,

o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,

p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések

javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,

q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,

r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele

s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,

t) a szülői jogok és kötelezettségek,

u) a hitéleti tevékenység,

v) a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

Alapos ok nélkül a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására nem kerülhet sor!

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani!

Ezt a tömegközlekedés során is be kell tartani.

Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos!  (Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.)

A 65. életévét betöltött személyekre vonatkozóan 

még szigorúbb korlátozás lép életbe!

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat csak 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. 

Ezzel egyidejűleg előírásra került, hogy az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben - az ott foglalkoztatottak kivételével -kizárólag 65. életévét betöltött személy tartózkodhat, azaz ebben az időszakban a 65. év alatti személyek ezen üzleteket nem látogathatják! A rendelkezés érvényesítése és betartása a helyiség üzemeltetőjének felelőssége. Ennek alapján az üzemeltető köteles távozásra felszólítani azokat a személyeket, akik az adott időszakban az üzletben  a fenti rendelkezés alapján nem tartózkodhatnak!

A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai

rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek bevonásával. A korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a törvényben meghatározott intézkedéseket és kényszerítő eszközöket - a szükségesség és arányosság követelménye betartásával – is alkalmazhat. A korlátozó intézkedések megszegése esetén 5.000. Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedő szabálysértési bírság is kiszabható!

Tisztelettel kérjük a Lakosságot az életbe lépő korlátozások szigorú betartására!

Az Önkormányzat továbbra is biztosítja a 65. év feletti lakosok részére – igény esetén -  a megrendelt ebéd kiszállítását, a heti 2 alkalommal történő bevásárlást és a gyógyszerek kiváltását. Aki az Önkormányzat szolgáltatását igénybe kívánja venni, kérjük, hogy a Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központnál szíveskedjen jelentkezni a 06-54-544-026-os telefonszámon.

Kérjük, fokozottan vigyázzanak magukra, családtagjaikra, szeretteikre.

„MARADJ OTTHON KOMÁDI !”

Komádi, 2020. március 27.

Tóth Ferenc

polgármester