RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

 

a Magyarország Kormánya által a koronavírus fertőzés terjedésének megelőzése érdekében elrendelt intézkedések végrehajtásáról Komádi Városban

 

 

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus fertőzés (COVID-19) terjedésének megelőzése érdekében Magyarország Kormánya által bevezetett intézkedések végrehajtása Komádi városban az alábbiak szerint történik:

Komádi Városban továbbra sincs tudomásunk koronavírussal érintett megbetegedésről, sem annak gyanújáról.

Az óvodák, bölcsőde és a Biztos Kezdet Gyerekház működési rendje:

Komádiban az óvodák és a bölcsőde ügyeleti rendszerben tartanak nyitva, elsősorban azon gyermekek felügyeletét biztosítva, akinek a napközbeni felügyeletét a szülők másként nem tudják megoldani. 

Továbbra is javasoljuk a Tisztelt Szülők részére, hogy aki teheti, ne vigye gyermekét óvodába, bölcsődébe! Akik munkájuk miatt nem tudnak otthon maradni a gyermekükkel, vagy a felügyeletéről nem tudnak megfelelően gondoskodni, részükre az óvodai és bölcsődei ellátás továbbra is biztosított lesz – ügyeleti kiscsoportos nevelés - formájában. A gyermeklétszám alakulására tekintettel az ügyeleti rendszerben történő feladatellátás összevonásra kerülhet egyes telephelyek között.  A gyermekek fogadása és hazaadása az ügyeleti időszak alatt továbbra is az ún. zsiliprendszerben működik.

A Biztos Kezdet Gyerekház szünetelteti a szolgáltatás nyújtását, de a gyerekházban dolgozó munkatársak telefonon és e-mailben elérhetők, a szülőkkel/családokkal a kapcsolatot nem szakítják meg, és folyamatosan segítséget nyújtanak a családok részére.

Az általános iskolák működési rendje:

Az általános iskolákban tantermen kívüli digitális távoktatás lépett érvénybe. Az új munkarend értelmében a gyermekek egészségének védelme érdekében  a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása, a tananyagokat a pedagógusok egyéb módon juttatják el a tanulók részére.

Figyelje minden Szülő, Tanuló az iskolák honlapját, facebook oldalát, a KRÉTA/MOZA napló felületét, ahol folyamatos tájékoztatást kaphat.

Azoknak  a tanulóknak, akiknek a szülője/törvényes képviselője részt vesz a járvány elleni védekezésben, nélkülözhetetlen közfeladatot lát el, s emiatt a gyermek otthoni felügyeletét semmilyen módon nem tudja megoldani, azoknak megszervezik a kiscsoportos felügyeletet.

Kérjük a Szülőket, hogy ilyen esetben az iskolákkal vegyék fel a kapcsolatot.

Az új tantermen kívüli munkarenddel kapcsolatosan a Barsi Dénes Általános Iskola a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, illteve 06/54/438-083 –as telefonszámon 8-16 óráig érhető el.

Az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tudnivalók:

Az óvodában és a bölcsődében az ügyeleti időszak alatt nevelésben részt vevő gyermekek részére a gyermekétkezetés a szokásos rendben – óvodában napi 3-szori, bölcsődében napi 4-szeri étkezés - biztosított lesz. Akik az otthonmaradás mellett döntenek, lehetőség van az ebéd saját ételhordóban történő elvitelére.

Az általános iskolás és középiskolás gyermekek részére az iskolák zárva tartása alatt is lehetőség lesz  arra, hogy a gyermekek részére a szülők, hozzátartozók az ebédet saját ételhordóban az Emeletes Iskola Konyhájáról a szokott rendben elvigyék.

Kérjük a szülőket, hogy minden esetben jelezzék a Komotthon Nonprofit Közhasznú Kft részére, a 06/54-439-399-es telefonszámon, illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, hogy az ebédre igényt tartanak-e.

Azok kapnak díjmentesen étkezést, akik (rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, illetve hátrányos helyzetűek (HH), halmozottan hátrányos helyzetűek (HHH).

Akik a fenti támogatásban nem részesülnek, azok térítési díj ellenében vehetik igénybe az étkeztetést. A bölcsődés, óvodás, általános iskolás gyermekek esetében az ebéd ára az év közbeni fizetendő térítési díj összegével egyezik meg, középiskolások esetében a fizetendő térítési díj 700.-Ft/adag.

Az ebédek átvétele során kérjük a megfelelő óvintézkedések fokozott betartását.

Minden más étkeztetés – idősek, vendégétkezők, munkahelyi étkezők étkezetése - a szokott rendben, változatlan formában történik.

A 70. életévet betöltött személyekről való gondoskodás:

A Kormány arra kérte a 70. életévüket betöltött személyeket, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Ha ezt a 70. életévét betöltött személy vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

Az Önkormányzat a Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ munkatársai útján a napokban felkeresi a városban élő összes 70. életévét betöltött személyt, és nyilatkoztatja őket arról, hogy vállalják-e, hogy lakóhelyüket nem hagyják el, valamint, hogy erre tekintettel igénylik-e részükre ellátásról való gondoskodást.

Az Önkormányzat a gondoskodás keretében az alapvető élelmiszerek és háztartási cikkek bevásárlását (legfeljebb heti 2 alkalommal), a napi déli meleg főétkezés biztosítását és a kérelmező által szedett rendszeresen szedett gyógyszerek felíratását és kiváltását biztosítja.

Az Önkormányzat által nyújtott ellátás ingyenes, csak az ellátás során felmerülő szükségletekkel kapcsolatos kiadások, költségek megelőlegzését, illetve  – elszámolás alapján történő – megtérítését kell vállalni.

A kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos korlátozások:

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben 15:00 óra után 06:00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével TILOS tartózkodni.

További kivétel: 15:00-06:00 óra között az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.

Az élelmiszert, illatszert, drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével valamennyi üzletben 15:00 óra után 06:00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni TILOS!

Üzletnek minősül minden kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a korlátozó intézkedések betartását a rendőrség jogosult ellenőrízni, az intézkedések be nem tartása esetén a rendőrség a vonatkozó jogszabályok alapján intézkedhet.

Rendezvényekkel kapcsolatos korlátozások:

A zárt helyen vagy nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvény helyszínén TILOS tartózkodni.

Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül TILOS tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás TILOS.

(Ezáltal megszűnt a lehetősége annak is, hogy zárt helyen 100 fő alatti, nem zárt helyen 500 fő alatti résztvevővel rendezvény tartására kerülhessen sor.)

Nem minősül rendezvénynek: a vallási közösség szertartása, továbbá polgári házasságkötés és temetés.

Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.

Családi összejövetelek megtartása nem esik korlátozás alá, de a megfelelő óvintézkedések betartása ebben az esetben is szükséges.

Közösségi, művelődési intézmények látogatásával kapcsolatos korlátozások:

Az ott tartózkodók létszámától függetlenül TILOS látogatni (az ott foglalkoztatottak kivételével):

 - az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményt, függetlenül annak nyilvánosságától (színház. tánc-, zeneművészet),

 - mozit

 - közgyűjteményeket, közművelődési intézményeket, közösségi színtereket.

Ennek megfelelően a Közösségi Ház és Városi Könyvtár által nyújtott szolgáltatások (könyvtári és közművelődési) nem vehetők igénybe.

Szociális alapellátások és alapszolgáltatások működése:

A Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központban az ügyintézés elsősorban telefonon és elektronikus formában történik.

Az idősek nappali ellátása a legszükségesebb esetekben, az intézményvezetővel való előzetes egyeztetést követően  biztosított.

A házi segítségnyújtás szolgáltatásai során a személyes higénia biztosítása helyett a mindennapi szükségletek kielégítése élvez elsőbbséget.

A szociális étkeztetés a megszokott formában biztosított. Az ételek házhozszállítása során kérjük, hogy az ételt kiszállítókkal való személyes kapcsolattartást a lehető legszükségesebb mértékre szíveskedjenek korlátozni.  

Háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ellátás:

Kérjük a Tisztelt Betegeket, hogy a háziorvosi rendelőbe csak akut, sürgős esetben menjenek személyesen. A rendszeresen szedett gyógyszerek felírása telefonon is kérhető.

Vírusfertőzésre utaló tünetekkel (láz, köhögés, légszomj)  rendelkező betegek semmiképpen ne menjenek a rendelőbe, hanem telefonon értesítsék háziorvosukat.

Jelenleg kórházi szakrendelésekre nem lehet menni, csak akut, sürgős esetben, a háziorvossal való egyeztetést követően sürgősségi ellátás vehető igénybe.

Kérjük továbbá, hogy a külföldről Komádiba hazatérők a háziorvosukat mindenképpen hívják fel.

A fogászati ellátás csak az akut, sürgősségi ellátás (fogfájás, arcdagadás) biztosítására korlátozódik, minden más fogászati ellátás elhalasztásra kerül. A sürgősségi ellátás (elsősorban foghúzás) biztosítására tömbösítve, kedden és pénteken délutánonként 14 és 16 óra között kerül sor.

Önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos információk:

Az önkormányzati hivatal ügyfélfogadása korlátozottan működik. Megkérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a személyes ügyintézést csak a legszükségesebb esetekben válasszák. Az ügyek intézése elektronikus úton teljes körűen biztosított, valamint a hivatal telefonon korlátozás nélkül elérhető. A házasságkötés, halotti anyakönyvezés, hagyatéki leltár felvétele személyesen is intézhető.

A be- és kifizetések elsődlegesen banki átutalás útján teljesülnek. A szociális ellátások készpénzforgalmának visszaszorításának érdekében vizsgáljuk a juttatások átutalással történő kifizetésének lehetőségét.

A hivatali ügyintézési határidők a veszélyhelyzet időtartamára felfüggesztésre vagy meghosszabbításra kerülnek, az ügyek jellegétől függően.

Bármilyen más központi intézkedés vagy változás esetén azonnali tájékoztatást nyújtunk.

Kérdés esetén az intézményvezetők és a hivatal munkatársai továbbra is készséggel állnak rendelkezésre.

Kérjük, fokozottan vigyázzanak magukra, családtagjaikra, szeretteikre.

Ezúton köszönjük mindazoknak, akik a kialakult helyzetben különböző formában önkéntes segítséget ajánlottak fel az Önkormányzat és a lakosság számára. Kérjük, hogy lehetőség szerint továbbra is segítsék a védekezéssel, megelőzéssel kapcsolatos feladataink ellátását. Jelen helyzetben az összefogásra nagy szükség van.

Komádi, 2020. március 17.

Tóth Ferenc

polgármester