0000000000000000000000000000000000000001
000000000001
0000000001
000000001
00000001
000001
00001
0001
001
002
0319
0320
0423
_mg_1694
img_56321
iskola
k_p_013
p1000892
p1000903
ter
ys2f0208

könyvkatalógus

Februártól elérhető a Komádi Városi Könyvtár könyvkatalógusa a honlapon, az alábbi linkre kattintva.

Település ellátás

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő:           8-16
Kedd:           nincs
Szerda         8-16
Csütörtök:   8-16
Péntek:        8-12
 
Irodavezető és közbeszerzési referens: Márkus László
 
Közbiztonsági Referens (1fő)
Kereskedelmi Ügyintéző:
Közfoglalkoztatási és Városüzemeltetési Referens: Szabó Károly
 
a.) Kereskedelmi igazgatási feladatok:
 
-   üzletek működési engedélyének kiadása, visszavonása és az ezzel kapcsolatos egyéb feladatok végzése, működés megkezdésével kapcsolatos bejelentések intézése,
–   kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
–   vándor-méhészek bejelentkezésének nyilvántartásba vétele, méhészek értesítése a veszélyes növényvédő szer alkalmazásáról,
–   vadászattal, vadkárral kapcsolatos ügyek, kárszakértő kirendelés,
–  előzetes hozzájárulás szerencsejáték engedélyezéséhez,
–   kereskedelmi üzletek működésének ellenőrzése
 
b.) Közbeszerzésekkel és beruházásokkal kapcsolatos feladatok:
 
–  elkészíti az önkormányzat fejlesztési munkaterveit,
–  éves közbeszerzési terv készítése,
–  éves beszámoló készítése a közbeszerzési terv végrehajtásáról,
–  közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása,
–  a Dél-Bihar Négycentrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás működésével kapcsolatos feladatok, (fejlesztési programok tervezése, előkészítése)
–  pályázati kiírások figyelemmel kísérése,
–  pályázatok elkészítése az önkormányzat és intézményei részére,
–  előkészíti és bonyolítja az önkormányzat beruházásait,
–  közreműködik az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fenntartásával és felújításával kapcsolatos feladatok ellátásában,
–  részt vesz a képviselő-testületi előterjesztések szakmai előkészítésében
 
c.)    Infrastruktúra, kommunális feladatok
a közfoglalkoztatási és városüzemeltetési referens közreműködésével:
 
­–   karbantartja a helyi közutakat,
­–   gondoskodik a közlekedésbiztonságról,
­–  karbantartja a csapadékvíz-elvezető rendszert,
­–  feltárja és megszünteti az engedély nélküli közterület-használatot,
–  ellátja az ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokat,
–  ellátja közművekkel és azok fejlesztéseivel kapcsolatos feladatokat,
–  ellátja az irodát érintő költségvetési feladatok terv szerinti és időbeni megvalósításával kapcsolatos feladatokat.
 
d.)   Településellátás feladatai
 
Katasztrófavédelem:

­–  polgári védelmi és katonai ügyek intézése,
­–  önkormányzati tűzoltósággal kapcsolatos önkormányzati feladatok elvégzése.

Állategészségügyi és köztisztasági feladatok:

­–  ellátja a szervezett szemétszállítással kapcsolatos feladatokat,
­–  állati hullák ártalmatlanításával kapcsolatos teendőket,

Földügyek:

–  magántulajdonú mezőgazdasági ingatlanok adásvételével és bérletével kapcsolatos hirdetmények közzététele.

Gépjárművekkel kapcsolatos feladatok:

­–  önkormányzati tulajdonú gépjárművek üzemben tartásával kapcsolatos feladatok,
­–  hivatali gépkocsik igénybevételének koordinálása.

Karbantartás, közhasznú foglalkoztatás:

­–  a karbantartó részleg munkájának irányítása,
­–  önkormányzat és intézményeinek, közterületeinek karbantartási munkáinak összehangolása és elvégzése,
­–  közhasznú és közcélú munkavégzéssel kapcsolatos ügyek előkészítése,
 
 
Tűz- és munkavédelem:

­–  az önkormányzat és intézményei tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása és koordinálása,
­–  munkavédelmi oktatást szervez,
­–  az önkormányzat által foglalkoztatottakkal betartatja a munkavédelmi előírásokat és szabályokat,
­–  munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos költségvetési feladatok előkészítése
 
Egyéb feladatok:
 
–  önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásával összefüggő feladatok előkészítése,
–  az önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatban pályázati kiírások, versenytárgyalások előkészítése,
–  talált tárgyak átvétele, kezelése, nyilvántartása és kiadása,
–  közreműködik az országgyűlési képviselők és a helyi önkormányzati képviselők választásának előkészítő munkáiban és azok lebonyolításában,
–  ellátja a lakáshoz jutók támogatásával összefüggő feladatokat.
 
Az egyes irodák egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttműködni a feladatok végrehajtásában.