0000000000000000000000000000000000000001
000000000001
0000000001
000000001
00000001
000001
00001
0001
001
002
0319
0320
0423
_mg_1694
img_56321
iskola
k_p_013
p1000892
p1000903
ter
ys2f0208

könyvkatalógus

Februártól elérhető a Komádi Városi Könyvtár könyvkatalógusa a honlapon, az alábbi linkre kattintva.

Előzetes partnerségi tájékoztató


Ügyiratszám: 2374-11/2017
 

Előzetes partnerségi tájékoztató
 
Komádi Város településképi rendelete és Településképi Arculati Kézikönyve készítésének
előzetes partnerségi tájékoztatója
 
Komádi Városi Önkormányzat az egyes jogszabályokban kapott felhatalmazása és kötelezettsége alapján helyi településképi rendeletet és településképi arculati kézikönyvet alkot.
 
A településképi követelmények szabályozása Komádi városképének, arculatának harmonikus fejlődése és esztétikus környezetének kialakítása érdekében valósulhat meg. Ez a jogszabályi kötelezettségen túl a város lakosságának, helyi civil szervezeteinek az igénye.
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályozza a településképi követelmények készítésére és egyeztetésére vonatkozó véleményeztetés rendjét.
 
A településfejlesztési, településrendezési és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 9/2017. (III.23.) önkormányzati rendelet alapján Komádi Város településképi rendeletének (továbbiakban: Rendelet) és Településképi Arculati Kézikönyvének (továbbiakban: Kézikönyv) készítését széleskörű társadalmi bevonással alapozza meg. Ennek érdekében várja azon javaslatokat, igényeket, melyek érdemben elősegíthetik ጀ építészeti hagyományaink és előremutató példák alapján - a városkép jövőjét alakító, formáló szabályrend kidolgozását. Komádi város településképi rendelete és Arculati Kézikönyve a város teljes közigazgatási területére készül.
 
A vonatkozó Korm. rendelet alapján a készülő Rendelet szabályozza
a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét (a továbbiakban: helyi védelem), illetve a
védelem megszüntetését,
b) a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a
településképi szempontból meghatározó területeket,
c) a településképi követelményeket, ezen belül a területi és egyedi építészeti és a reklámhordozókra,
továbbá az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelményeket.
 
A készülő Kézikönyv - a településképi követelmények megalapozására és a lakosság szemléletformálása érdekében - meghatározza a településkaraktert meghatározó településképijellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő városrészeket arculati jellemzőikkelés értékeikkel, a városkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhezilleszkedő építészeti elemeket.
 
A Partnerségi szabályzat értelmében a településrendezési eszközök megalkotásában és módosításában résztvevő partnerek a következők:
a)  a település teljes lakossága,
b)  a településen működő érdekképviseleti szervezetek,
c)  a településen működő civil szervezetek,
d)  a településen bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
e)  a településen működő vallási közösségek.
 
A Kézikönyv készítésével, a településképi rendelet megalkotásával kapcsolatos javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, a partnerségi adatlap kitöltésével 2017. július 10-től 2017. augusztus 4-ig az alábbi módokon lehet:
- a papír alapon a Komádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével, személyes leadásával, vagy
- elektronikus levélként a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. e-mail címre.
 
Komádi, 2017. július 10.
 
 
Tóth Ferenc sk.
polgármester
Melléklet:

Partneri adatlap