0000000000000000000000000000000000000001
000000000001
0000000001
000000001
00000001
000001
00001
0001
001
002
0319
0320
0423
_mg_1694
img_56321
iskola
k_p_013
p1000892
p1000903
ter
ys2f0208

könyvkatalógus

Februártól elérhető a Komádi Városi Könyvtár könyvkatalógusa a honlapon, az alábbi linkre kattintva.

Szociális iroda és Titkárság

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő:           8-16
Kedd:           nincs
Szerda         8-16
Csütörtök:   8-16
Péntek:        8-12
 
Irodavezető: Vargáné Körözsi Mária
 
Szociális ügyintézők: Ilisziné Szilágyi Anikó, Szabó Éva
 
Szociális feladatok:
 
-   megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot,
-   megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek gyámjául rendelt    
-   tartásra köteles hozzátartozó kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságát,
-   megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot,
-   megállapítja a rendszeres szociális segélyt, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatást,
-   döntésre előkészíti az éves közfoglalkoztatási tervet,
-   közreműködés az átmeneti segély, a köztemetés, a temetési segély megállapítási ügyekben,
-   közreműködés a lakásfenntartási támogatási kérelmek elbírálásában,
-   helyi közgyógyellátással összefüggő feladatok végzése,
-   dönt a hiteltörlesztés felfüggesztési ügyekben,
-   szociálpolitikai kedvezmény igénybevételéhez jegyzői igazolás kiadása
-   hatósági bizonyítványok kiadása,
-   szervezi a szociális kerekasztal működését.
 
Az egyes irodák egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttműködni a feladatok végrehajtásában.