0000000000000000000000000000000000000001
000000000001
0000000001
000000001
00000001
000001
00001
0001
001
002
0319
0320
0423
_mg_1694
img_56321
iskola
k_p_013
p1000892
p1000903
ter
ys2f0208

könyvkatalógus

Februártól elérhető a Komádi Városi Könyvtár könyvkatalógusa a honlapon, az alábbi linkre kattintva.

Rendeletek1995.évi

8/1995. (III.17.) ÖKR.sz. rendelet - a közterület-használatról

19/1995. (XII. 20.) ÖKR. sz. rendelet - a vásárokról és piacokról

 

2002.évi

8/2002. (VIII.13.) ÖKR. sz. rendelet - a helyi közművelődés támogatásáról
11/2002. (IX.11.) ÖKR. sz. rendelet - kitüntetések alapításáról és adományozásáról2004.évi

10/2004. (IV.15.) ÖKR. sz. rendelet - a helyi környezet védelméről 2005 .évi

1/2005. (I.27.) ÖKR. sz rendelet- talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

12/2005.(VI.30.) ÖKR. sz. rendelet - a helyi hulladékgazdálkodási tervről
20/2005.(IX.8.) ÖKR sz. rendelet - egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
24/2005.(XII.15.) ÖKR.sz rendelet - a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 


2007.évi

01/2007. (I.26.) ÖKR. sz rendelet - Helyi építési szabályzat
18/2007.(XI.9.) ÖKR.sz. rendelet - a szeszesital közterületen történő fogyasztásának tiltásáról

2008 .évi

14/2008.(X.31.) ÖKR.sz. rendelet - parkolóhelyekről 


2011.évi

1/2011. (I.20.) ÖKR. sz. rendelet  -  az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 2012.évi

9/2012. (IV.27.) ÖKR. sz. rendelet - szabálysértési tényállást tartalmazó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
10/2012. (IV.27.) ÖKR. sz. rendelet - gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról

2013.évi


4/2013.(IV.01.) ÖKR. sz. rendelet - az önkormányzat vagyonáról
11/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete - a szociálisan hátrányos helyzetben levő személyek részére  nyújtható
adósságkezelési szolgáltatásról

14/2013. (VII.26.) ÖKR. sz. rendelet - a tankönyvtámogatás 2013. évi rendjéről
16/2013. (VIII.6.) ÖKR. sz. rendelet - közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
17/2013. (IX.12.)  önkormányzati rendelete - a helyi adókról
20/2013. (XII.03.) ÖKR.sz.rendelet - a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
21/2013. (XII. 19.) ÖKR.sz. rendelete - a szociális ellátások helyi szabályairól

2014.évi

2/2014. (II.10.) ÖKR.sz. rendelet - a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyiközszolgáltatásról
4/2014 (IV.14.) önkormányzati rendelete - az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete - a szociálisan hátrányos helyzetben levő személyek részére  nyújtható
adósságkezelési szolgáltatásról

13/2014 (X.17.) önkormányzati rendelete - a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
14/2014. (XI.28.) ÖKR. sz. rendelete - a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
15/2014. (XI.28.) ÖKR. sz. rendelete - 
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről


2015. évi

1/2015 (II.05.) önkormányzati rendelete - A tanyagondnoki szolgálatról
2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete - az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről   
(melléklet a rendelthez)
3/2015. (II.27.) ÖKR. sz. rendelete - az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről

12/2015. (VII.28.) önkormányzati rendelete. sz. 
9/2015. (IV.14.) önkormányzati rendelete - az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről


2016. évi


2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete - az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

5/2016.  (II.11.) számú önkormányzati rendelete - a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról
6/2016. (IV.14.) önkormányzati rendelete - a Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete - a Komádi Református Kistemplom épületének helyi egyedi védelem alá helyezéséről
9/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete - a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadásról)
11/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete - a tankönyvtámogatásról és a kiemelkedő tanulók jutalmazásáról

12/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete - az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

14/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete - a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
22/2016 (XI.24.) önkormányzati rendelete - a helyi közutak védelméről

22/2016 (XI.24.) önkormányzati rendelete-a helyi közutak védelméről

 


2017. évi