0000000000000000000000000000000000000001
000000000001
0000000001
000000001
00000001
000001
00001
0001
001
002
0319
0320
0423
_mg_1694
img_56321
iskola
k_p_013
p1000892
p1000903
ter
ys2f0208

könyvkatalógus

Februártól elérhető a Komádi Városi Könyvtár könyvkatalógusa a honlapon, az alábbi linkre kattintva.

Okmányiroda

Cím: 4138 Komádi,
  Hősök tere 14.
Központi teelfonszám: 06 (54) 795 249
   
Hatósági osztály  
Fax:  
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
   
Kezelt ügytipusok:  
Interneten is Egyéni vállalkozó ügyek
kezdeményezhető Járműigazgatási ügyek
ügytipusok: Lakcímigazolvány ügyek
  Lakcímváltozási ügyek
  Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa
  Személyi igazolvány ügyek
  Útlevél ügyek
  Ügyfélkapu
  Vezetői engedély ügyek
Ügyfélfogadási idő / Nyitva tartási idő: H: 7.00-17.00
  K: 8.00-16.00
  Sz: 8.00-16.00
  Cs: 8.00-18.00
  P: 8.00-13.00
---------------------------------- -----------------------------------------------
Hatósági Oszt. nyitva tartás H: 8.00-13.00
  K: 8.00-16.00
  Sz:12.00-16.00
  Cs: 8.00-13.00
  P: 8.00-14.00
   
Információk:   
Illetékfizetéssel kapcsolatos Illetékfizetésre a legközelebbi postán (Komádi, Fő u. 37.) van lehetőség.
információk: Okmányirodában bankkártyásfizetés biztosított.
 


 
 
Juhász Balázsné Főelőadó, Okmányiroda vezető, anyakönyvvezető,
Személyiadat-és lakcímnyilvántartó
 
Okmányiroda vezetői feladatok:
• koordinálja és felügyeli az okmányiroda munkáját,
• vezeti az okmány-nyilvántartások adataihoz történő hozzáférési jogosultságok nyilvántartását,
• gondoskodik az Okmányiroda Adatvédelmi és Biztonsági Szabályzatának naprakészségéről, a 
  módosítások átvezetéséről,
• a dolgozók részére kiadja a napi ügyintézéshez szükséges biankó okmányokat, a nap végén 
  gondoskodik az okmányok elszámoltatásáról,
• feladja a feladatok ellátáshoz szükséges biankó okmányok és nyomtatványok megrendelését,
• gondoskodik az okmányok éves leltározásáról,
• az okmányiroda illetékességi területéhez tartozó települések adóhatóságai részére  havi 
  rendszerességgel megküldi a KEK Központi Hivatal nyilvántartásából biztosított elektronikus 
  adatállományt.
 
Anyakönyvvezetői feladatok:
• vezeti a születési, házassági és halotti anyakönyveket,
• anyakönyvi kivonatokat, másolatokat, értesítéseket állít ki az ASZA rendszer segítségével,
• gondoskodik az ASZA rendszeren keresztül az okmányok megrendeléséről, nyilvántartásáról,
  selejtezéséről,
• teljesíti az anyakönyvezéssel kapcsolatos adatszolgáltatásokat,
• gondoskodik a házasságkötési szertartásokon és házassági évfordulókon való közreműködésről,
• gondoskodik a névadó ünnepségen való közreműködésről,
• döntésre előkészíti a házasságkötést megelőző kötelező várakozási idő alóli és a házasság
  érvénytelenségi okai alóli felmentési ügyeket,
• haláleset, válás, kijavítási ügyekben utólagos bejegyzéseket teljesít,
• gondoskodik az utólagos bejegyzések másolatának vezetéséről, a Levéltárnak történő átadásáról,
• intézi a névváltoztatással, névmódosítással és névviseléssel kapcsolatos ügyeket,
• ellátja az állampolgársági ügyekkel kapcsolatos feladatokat,
• kezeli az anyakönyvi irattárat.
 
Személyiadat- és lakcímnyilvántartás: 
• ellátja a település személyiadat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatait,
• gondoskodik a személyes adatok védelméről, adatvédelmi szabályzatot készít,
• vezeti a település Címnyilvántartását, gondoskodik a változások Központi Hivatali nyilvántartásán történő
  átvezetéséről,  
• ellátja a személyi azonosító kiadásával, módosításával, visszavonásával kapcsolatos hatáskörébe
  tartozó feladatokat,
• ellátja a lakcím ki- és bejelentésével, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,
• vezeti a polgárok adatait tartalmazó számítógépes és kartonos helyi nyilvántartást,
• a Központi Hivatal nyilvántartásából a törvényben meghatározott feltételekkel adatszolgáltatást teljesít,
• közokiratot állít ki a polgárok nyilvántartott adatairól,
• a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján elkészíti és vezeti a választói névjegyzéket, és az
  ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat,
 
Információ ellátási szolgáltatások:
• gondoskodik a földrajzi nevek nyilvántartásáról, adatot szolgáltat a KSH Helységnévtár részére. 
 
Egyéb közigazgatási feladatok:
• gondoskodik a tüdőszűrő-vizsgálat elvégzésével kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáról,
• ellátja a hagyatéki eljárás külön jogszabályban meghatározott feladatait. 
 
Szalainé Varga Róza Előadó, Okmányirodai ügyintéző
 
Vállalkozói igazolvány ügyintézés:
• ellátja, illetve gondoskodik a vállalkozói igazolvány kiadásáról,
• adatváltozás, megrongálódás miatti cseréjéről,
• hivatalból történő kicseréléséről,
• pótlásáról,
• talált igazolvány visszaadásáról, 
• hiteles másolat kiadásáról,
• visszavonásáról, 
 
Útlevéllel kapcsolatos ügyintézés:
• ellátja az útlevéllel kapcsolatos feladatokat
 
Mozgásukban korlátozottak parkolási igazolványa:
• ellátja a mozgásukban korlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos kiadást,
• gondoskodik pótlásáról,
• talált igazolvány visszaadásáról, 
• hivatalból történő cseréjéről,
• adatváltozás, megrongálódás miatti cseréjéről,
• igazolvány visszavonásáról
• okmány-körözés elrendeléséről. 
 
Ügyfélkapu regisztráció:
• gondoskodik az ügyfelek elektronikus ügyintézéséhez szükséges ügyfélkapu regisztrációjáról 
 
Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszer (XR) karbantartása:
• az XR rendszer által biztosított ügytípusok karbantartása,
• az ügyfelek időpont foglalásához heti rendszerességgel karbantartani a bejelentkezési időpont         intervallumokat. 
 
Nagy Tibor Vezető-tanácsos,Okmányirodai ügyintéző
 
Közlekedési igazgatással kapcsolatosan:
Ellátja a járművek:
• forgalomba helyezését,
• forgalomból történő kivonását,
• ismételt forgalomba helyezését, 
• tulajdonjog változás bejegyzését,
• fentiek nyilvántartáson történő átvezetését, ide értve a műszaki adatok változását és a korlátozások
  átvezetését. 
 
A törzskönyv kiállításával kapcsolatosan ellátja:
• kiállításának kezdeményezését a Központi Hivatalnál,
• kiadás, passzívállás, adatváltozás átvezetése a nyilvántartáson,
• az át nem vett törzskönyvek megküldése a Központi Hivatalnak megsemmisítésre,
• vesztés esetén törzskönyv-körözés elrendelése, értesítés a Magyar Közlönybe történő megjelentéséhez,
• előzőek nyilvántartáson történő átvezetése, ellenőrzése, rögzítése. 
 
Ellátja a forgalmi engedélyek:
• kiállítását, cseréjét, pótlását,
• érvényesítő címkével történő ellátást,
• hatósági bejegyzések teljesítését,
• változások bejegyzését. 
 
Kiadja:
• az ideiglenes forgalomban tartási engedélyeket.
 
Rendszám kiadásával kapcsolatosan intézi:
• állandó és ideiglenes rendszám kiadását,
• a rendszám körcímkével történő érvényesítését,
• az egyénileg kiválasztott, illetve az egyedileg előállított rendszámok igénylését,
• elveszett, ellopott rendszámtáblák utángyártásának engedélyezése,
• vesztés esetén rendszámtábla-körözés elrendelése,
• előzőek nyilvántartáson történő átvezetése, ellenőrzése, rögzítése. 
 
Járművezetésre jogosító okmányok esetén:
 
Ellátja a vezetői engedély, az ideiglenes vezetői engedély és a nemzetközi vezetői engedély:
• kiadását,
• visszavonását,
• cseréjét, pótlását,
• vesztés esetén az okmány-körözés elrendelését,
• fentiek nyilvántartáson történő átvezetését
 
Szűcs Imréné Előadó, Okmányirodai ügyintéző
 
Ellátja az állandó személyazonosító igazolvány ügyintézés során, annak:
• kiadását, 
• visszavonását, 
• érvénytelenítését, 
• cserélését, 
• bevonását, 
• visszaadását, 
• leadását,
• találás esetén a szükséges eljárás lefolytatását,
• okmány-körözés elrendelését.
 
Ellátja az ideiglenes személyazonosító igazolvány:
• kiadását,
• visszavonását,
• érvénytelenítését,
• megsemmisítését.
 
A személyi azonosítót és lakcímet tartalmazó hatósági igazolvánnyal kapcsolatosan intézkedik:
• kiadásáról,
• érvénytelenítéséről,
• selejtezéséről, megsemmisítéséről.