0000000000000000000000000000000000000001
000000000001
0000000001
000000001
00000001
000001
00001
0001
001
002
0319
0320
0423
_mg_1694
img_56321
iskola
k_p_013
p1000892
p1000903
ter
ys2f0208

könyvkatalógus

Februártól elérhető a Komádi Városi Könyvtár könyvkatalógusa a honlapon, az alábbi linkre kattintva.

Műszaki iroda

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő:            8-16
Kedd:            nincs
Szerda          8-16
Csütörtök:    8-16
Péntek:         8-12
 
Műszaki ügyintéző: Buczkó Antal, Nagyné Kántor Edina
 
  1. Építésügyi szolgáltatási feladatok:
-   információszolgáltatás az állampolgárok részére az építésügyi hatósági ügyintézésük elősegítése érdekében,
-   az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek átvételének és továbbításának, hiánypótlás befogadásának, nyilatkozatok felvételének és továbbításának, digitalizálásának és feltöltésének biztosítása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe (ÉTDR),
-   kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón való fogadása, ügyfelek részére tárhely létrehozásában közreműködés, szükség szerinti dokumentumok szkennelése és az ÉTDR-be történő feltöltésének biztosítása,
-   az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének lehetővé tétele,
-     közreműködik az önkormányzat építésügyi feladatai ellátásában (helyi építészeti értékek, településkép,
-  tájékoztatást ad az ügyfeleknek a helyi településrendezési előírásokról (Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Tervlapok),
-   közreműködik a polgármester hatáskörébe tartozó településképi véleményezési, bejelentési eljárásban.
 
  1. Települési önkormányzati egyéb műszaki, üzemeltetési feladatok:
-   Komádi és Újiráz települések közigazgatási területén birtokvédelmi eljárást folytat le
-   közreműködik az önkormányzati beruházások műszaki előkészítésében és a hatósági engedélyezési eljárások lebonyolításában (építési-, létesítési-, használatbavételi és üzembe helyezési stb.), valamint a közmű (gáz-, távközlés-, elektromos-, stb.) szolgáltatókkal való egyeztetési eljárásokban
-   közreműködik az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fenntartásával és felújításával kapcsolatos feladatok ellátásában,
-   közreműködik az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés, útkezelői, hulladékgazdálkodási és temetőfenntartói önkormányzati feladatok előkészítésében és végrehajtásában,
-   közterület használatának engedélyezésével kapcsolatos feladatokat lát el,
-   ellátja közművekkel és azok fejlesztéseivel kapcsolatos feladatokat,
-   ellátja az irodát érintő költségvetési feladatok terv szerinti és időben megvalósításával kapcsolatos feladatokat,
-   Földügyekkel kapcsolatosan: az önkormányzati tulajdonban álló mezőgazdasági művelési ágú földrészletek hasznosítása, földbérleti szerződések előkészítése,
-   részt vesz a képviselő-testületi előterjesztések szakmai előkészítésében
 
 
Az egyes irodák egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttműködni a feladatok végrehajtásában.