infoblokk kedv final felso cmyk ERFA

Komádi Városi Önkormányzat 2016. évben sikeres pályázatot nyújtott be a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra, melynek köszönhetően a TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00014 azonosítószámú, „Kerékpárút fejlesztése Komádiban” című projekt 220.000.000- Ft összegű elszámolható költséggel támogatásban részesült. A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a. 

 

A támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával.

A projekt fő célja a környezetbarát közlekedés fejlesztése, a meglévő és új kerékpárutak összekapcsolása, továbbá a biztonságos kerékpáros közlekedés megvalósítása. A projekt a bel- és külterületi szakaszok megépítésével lehetőséget teremt a kerékpáros hálózat kialakulásához, valamint hozzájárul a megyei hálózat fejlesztéséhez is.

 

A pályázat megvalósítása során a Fő utcai Fogyatékosok otthonától kialakításra kerülő kerékpárút becsatlakozott a meglévő elválasztott gyalog- és kerékpárúthoz. A Széchenyi utcáig kerékpárút, majd a Furtai útig elválasztott gyalog- és kerékpárút épül a projekt keretében.  Az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút az autóbusz megállóhelyig, majd onnan tovább már csak kerékpárútként funkcionál. A kerékpárút vége egészen a gyártelepig vezet, összesen 2,798 km hosszban.  A kerékpárutak megvalósításával biztonságosan, kényelmesen és közvetlenül kerékpározhatóvá, azaz kerékpárosbaráttá válik a beavatkozási terület. A projekt további tevékenységei a következők voltak: engedélyes és kiviteli tervkészítés, engedélyezési eljárás lefolytatása, közbeszerzési eljárás lefolytatása, műszaki ellenőrzés, kommunikációs tevékenység megvalósítása, szemléletformálás lebonyolítása.

Szerződés száma: TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00014
Támogatás összege (Ft): 220 000 000, azaz Kétszázhúszmillió forint
Összköltség (Ft): 220 000 000, azaz Kétszázhúszmillió forint
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.06.15- 2019.05.15

 

 1 1

2 1

3

4