komadi 03

 forrás: -Link-

Született 1859december 15.
Komádi
Elhunyt 1944október 20.(84 évesen)
Budapest

 

debreceni Református Kollégiumban tanult, ugyanitt a Teológiai Fakultáson szerzett diplomát. Néhány évig a debreceni kollégium segédtanára volt (közben tanulmányait Angliában és Németországban egészítette ki), majd lelkész Szegeden (1886–1889), NagyszalontánNagyváradon, 1903–25 között a Bihari Egyházmegye esperese. Háromszor választották meg a Trianon után alakult Királyhágómelléki református egyházkerület püspökének (1921, 1926, 1939), a román hatóságok azonban egyszer sem járultak hozzá beiktatásához. Az OMP Intézőbizottságának és a Bihari Múzeum Egyletnek volt tagja.

Cikkei, beszédei, prédikációi a Debreceni Protestáns Lapban, a Szegedi Híradóban, az Egyházi és Iskolai Szemlében, a Református Szemlében, a nagyváradi Szabadságban és a Reformátusok Lapjában jelentek meg.

 Forrás: Wikipédia