Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő:           8:00 - 16:00
Kedd:            nincs
Szerda          8:00 - 16:00
Csütörtök:   8:00 - 16:00
Péntek:        8:00 - 12:00
 
Irodavezető és közbeszerzési referens: Márkus László
 
Közbiztonsági Referens (1fő)
Kereskedelmi Ügyintéző: 
Közfoglalkoztatási és Városüzemeltetési Referens: Szabó Károly
 
a.) Kereskedelmi igazgatási feladatok:
 
-   üzletek működési engedélyének kiadása, visszavonása és az ezzel kapcsolatos egyéb feladatok végzése, működés megkezdésével kapcsolatos bejelentések intézése,
–   kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
–   vándor-méhészek bejelentkezésének nyilvántartásba vétele, méhészek értesítése a veszélyes növényvédő szer alkalmazásáról,
–   vadászattal, vadkárral kapcsolatos ügyek, kárszakértő kirendelés,
–  előzetes hozzájárulás szerencsejáték engedélyezéséhez,
–   kereskedelmi üzletek működésének ellenőrzése
 
b.) Közbeszerzésekkel és beruházásokkal kapcsolatos feladatok:
 
–  elkészíti az önkormányzat fejlesztési munkaterveit,
–  éves közbeszerzési terv készítése,
–  éves beszámoló készítése a közbeszerzési terv végrehajtásáról,
–  közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása,
–  a Dél-Bihar Négycentrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás működésével kapcsolatos feladatok, (fejlesztési programok tervezése, előkészítése)
–  pályázati kiírások figyelemmel kísérése,
–  pályázatok elkészítése az önkormányzat és intézményei részére,
–  előkészíti és bonyolítja az önkormányzat beruházásait,
–  közreműködik az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fenntartásával és felújításával kapcsolatos feladatok ellátásában,
–  részt vesz a képviselő-testületi előterjesztések szakmai előkészítésében
 
c.)    Infrastruktúra, kommunális feladatok
a közfoglalkoztatási és városüzemeltetési referens közreműködésével:
 
–   karbantartja a helyi közutakat,
–   gondoskodik a közlekedésbiztonságról,
–  karbantartja a csapadékvíz-elvezető rendszert,
–  feltárja és megszünteti az engedély nélküli közterület-használatot,
–  ellátja az ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokat,
–  ellátja közművekkel és azok fejlesztéseivel kapcsolatos feladatokat,
–  ellátja az irodát érintő költségvetési feladatok terv szerinti és időbeni megvalósításával kapcsolatos feladatokat.
 
d.)   Településellátás feladatai
 
Katasztrófavédelem:

–  polgári védelmi és katonai ügyek intézése,
–  önkormányzati tűzoltósággal kapcsolatos önkormányzati feladatok elvégzése.

Állategészségügyi és köztisztasági feladatok:

–  ellátja a szervezett szemétszállítással kapcsolatos feladatokat,
–  állati hullák ártalmatlanításával kapcsolatos teendőket,

Földügyek:

–  magántulajdonú mezőgazdasági ingatlanok adásvételével és bérletével kapcsolatos hirdetmények közzététele.

Gépjárművekkel kapcsolatos feladatok:

–  önkormányzati tulajdonú gépjárművek üzemben tartásával kapcsolatos feladatok,
–  hivatali gépkocsik igénybevételének koordinálása.

Karbantartás, közhasznú foglalkoztatás:

–  a karbantartó részleg munkájának irányítása,
–  önkormányzat és intézményeinek, közterületeinek karbantartási munkáinak összehangolása és elvégzése,
–  közhasznú és közcélú munkavégzéssel kapcsolatos ügyek előkészítése,
 
 
Tűz- és munkavédelem:

–  az önkormányzat és intézményei tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása és koordinálása,
–  munkavédelmi oktatást szervez,
–  az önkormányzat által foglalkoztatottakkal betartatja a munkavédelmi előírásokat és szabályokat,
–  munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos költségvetési feladatok előkészítése
 
Egyéb feladatok:
 
–  önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásával összefüggő feladatok előkészítése,
–  az önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatban pályázati kiírások, versenytárgyalások előkészítése,
–  talált tárgyak átvétele, kezelése, nyilvántartása és kiadása,
–  közreműködik az országgyűlési képviselők és a helyi önkormányzati képviselők választásának előkészítő munkáiban és azok lebonyolításában,
–  ellátja a lakáshoz jutók támogatásával összefüggő feladatokat.
 
Az egyes irodák egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttműködni a feladatok végrehajtásában.