Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő:           8:00 - 16:00
Kedd:            nincs
Szerda          8:00 - 16:00
Csütörtök:   8:00 - 16:00
Péntek:         8:00 - 12:00
 
Irodavezető: Vargáné Körözsi Mária
Szociális és Gyermekvédelmi ügyintéző: Fejes Zsolt
Szociális ügyintézők: Ilisziné Szilágyi Anikó, Bokor Emese Katalin
 
Szociális feladatok:

 • megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot
 • megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek gyámjául rendelt
 • tartásra köteles hozzátartozó kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságát
 • megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot
 • megállapítja a rendszeres szociális segélyt, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatást
 • döntésre előkészíti az éves közfoglalkoztatási tervet
 • közreműködés az átmeneti segély, a köztemetés, a temetési segély megállapítási ügyekben
 • közreműködés a lakásfenntartási támogatási kérelmek elbírálásában
 • helyi közgyógyellátással összefüggő feladatok végzése
 • dönt a hiteltörlesztés felfüggesztési ügyekben
 • szociálpolitikai kedvezmény igénybevételéhez jegyzői igazolás kiadása
 • hatósági bizonyítványok kiadása
 • szervezi a szociális kerekasztal működését

 
Az egyes irodák egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttműködni a feladatok végrehajtásában.