0000000000000000000000000000000000000001
000000000001
0000000001
000000001
00000001
000001
00001
0001
001
002
0319
0320
0423
_mg_1694
img_56321
iskola
k_p_013
p1000892
p1000903
ter
ys2f0208

könyvkatalógus

Februártól elérhető a Komádi Városi Könyvtár könyvkatalógusa a honlapon, az alábbi linkre kattintva.

Határozatok


2009. évi határozatok


2009. Január 29-ei testületi ülésen meghozott határozatok

 2/2009.(I.29.) ÖKT.sz. - A 2009. évi költségvetésről
 3/2009.(I.29.) ÖKT.sz. - Bácsi János KOMOTTHON Kft ügyvezetője munkaszerződésénekmeghosszabbításáról
 4/2009.(I.29.) ÖKT.sz. - Közbeszerzési eljárás megindításáról a városközpont rekonstrukciójára
 5/2009.(I.29.) ÖKT.sz. - Közbeszerzési eljárás megindításáról a városi sportcsarnok kialakítására
 6/2009.(I.29.) ÖKT.sz. - Közbeszerzési eljárás megindításáról a polgármesteri hivatalszervezetfejlesztésére
 7/2009.(I.29.) ÖKT.sz. - A 0216/117 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítéséről 
 8/2009.(I.29.) ÖKT.sz. - A 0216/53 hrsz-ú, 0216/54 hrsz-ú külterületi ingatlanok értékesítéséről 
 9/2009.(I.29.) ÖKT.sz. - Dózsa Gy. u. 16. sz. alatti ingatlan kertrésze értékesítésének elutasításáról 
10/2009.(I.29.) ÖKT.sz. - Vasvári P. u. 23/2 sz. alatti belterületi ingatlan értékesítéséről  
11/2009.(I.29.) ÖKT.sz. - Köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2009. évi célok  meghatározásáról
12/2009.(I.29.) ÖKT.sz. - Bérleti szerződés felbontásáról 
13/2009.(I.29.) ÖKT.sz. - Önkormányzati lakás bérbeadásáról 

2009. Február 12-ei testületi ülésen meghozott határozatok

14/2009.(II.12.) ÖKT.sz. - A 2009. évi költségvetésbe betervezett egyes tételek zárolásáról
15/2009.(II.12.) ÖKT.Sz. - Napirendi pontok cseréjéről
16/2009.(II.12.) ÖKT.sz. - Álláshely megszüntetésével járó létszámcsökkentésről
17/2009.(II.12.) ÖKT.sz. - "Út és Erény" Közösségi Egyház bérleti szerződésének felbontásáról 
18/2009.(II.12.) ÖKT.sz. - Református Egyházközség támogatási kérelmének elutasításáról
19/2009.(II.12.) ÖKT.sz. - Nonprofit szervezetek támogatásáról
20/2009.(II.12.) ÖKT.sz. - Városi sportcsarnok közbeszerzésére vonatkozó Ajánlati/Részvételi Felhívás jóváhagyásáról
21/2009.(II.12.) ÖKT.sz. - Lakossági Fórum időpontjának kitűzéséről (2009. február 26.) 

2009. Március 3-ai  testületi ülésen meghozott határozatok

22/2009.(III.3.) ÖKT.sz. - Együttműködési szándék kifejezéséről büntetés- végrehajtási intézet megvalósítására
23/2009.(III.3.) ÖKT.sz. - Álláshely megszüntetésével járó létszámcsökkentésről 

2009. Március 26-ai testületi ülésen meghozott határozatok

24/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Az önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének jóváhagyásáról
25/2009.(III.26.) ÖKT.Sz. - Folyószámlahitel-keret igénybevételének meghosszabbításáról
26/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Szociális szakellátás intézményi térítési díjainak megállapításáról
27/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Társ.Megállapodás módosításáról (7.sz.)
28/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Polgármester helyettesítéséről társulási tanácsban
29/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról "Az Önálló Óvoda infrastrukturális fejlesztése Komádiban" címmel
30/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Körösmenti Citera zenekar támogatásáról (95.000,- Ft)
31/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - A Káptalanfüredi tábor bérletéről
32/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Kiserdő u. 1. sz. alatti ingatlan értékesítéséről

33/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Dózsa Gy. u. 16/2. sz. alatti önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról
34/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - 2009. évi fejlesztési célkitűzések meghatározásáról, pályázatok előkészítéséről
35/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Szent István úti óvoda építési tervének elkészítésére 750.000,- Ft+ÁFA összeg jóváhagyásáról
36/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
37/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Kerékpárút építéséhez felvett röid lejáratú hitel végső lejáratának módosításáról (2009. szeptember 30.)
38/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - 2.000.000,- Ft jóváhagyásáról Önálló Óvoda részére udvari játékok beszerzésére
39/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Zárt ülésen hozott határozat 
40/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Zárt ülésen hozott határozat 
41/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Zárt ülésen hozott határozat 
42/2009.(III.31.) ÖKT.sz. - Városi Sportcsarnok kialakítására kiírt közb.eljárás részvételi szakaszának lezárásáról
43/2009.(III.31.) ÖKT.sz. - Városi Sportcsarnok kialakítására kiírt közb.eljárás Ajánlattételi Felhívás-tervezet jóváhagyásáról

2009. Április 23-ai testületi ülésen meghozott határozatok

45/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - 2008.évi beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentés tudomásul vételéről
46/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - 2008.évi belső ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadásáról
47/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - 2009. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyásáról
48/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - ÖNHIKI pályázat benyújtásáról
49/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Folyószámlahitel-keret összegének megemeléséről (50.000.000,-Ft)
50/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - 35.000.000,- Ft munkabérhitel-keret jóváhagyásáról
51/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Kistraktor beszerzésére bruttó 480.000,- Ft jóváhagyásáról
52/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Hulladéklerakók rekultivációjára benyújtott pályázathoz 202.728,-Ft saját erő jóváhagyásáról
53/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Lomtalanításhoz 250.000,- Ft jóváhagyásáról
54/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Komádi Városközpont rekonstrukció” elnevezésű közbeszerzési eljárásban tárgyalás kezdeményezéséről
55/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről
56/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Az önkormányzat 2009-2013. évi sportfejlesztési koncepciójának jóváhagyásáról
57/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Emeletes iskola sportudvarának felújítására pályázat benyújtásáról
58/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról a Budai Nagy Antal utca építésére
59/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról a Szent István úti óvoda fejlesztésére
60/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról a TITÁSZ épület felújítására, rendőrség áthelyezésére
61/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - 
Térfigyelő rendszer kiépítésére tett javaslat elutasításáról
62/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról "Tornyos" Óvodában tornaszoba kialakításáról
63/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról a Bocskai és Nagysándor József utcák fejlesztésére
64/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról a Köztársaság úti játszótér felújítására
65/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról óvodák udvarának felújítására, udvari játékok, eszközök beszerzésére
66/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról a Munkás utca felújítására
67/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Pályázat kiírásáról KOMOTTHON és Komádi-94 Kft közös ügyvezetői állására
68/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Pénzes László polgármesterrel kötött lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő felmondásáról
69/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Új utca 12. sz. alatti lakás Kovács Imre részére történő bérbeadásáról
70/2009.(IV.23.) ÖKT.Sz. - OTP társasház lakói által használati díj fizetésére tett ajánlat elutasításáról
71/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Zárt ülésen hatósági ügyben hozott határozat 

2009.Április.29-ei testületi ülésen meghozott határozatok

72/2009.(IV.29.) ÖKT.sz. - Városközpont rekonstrukciójára kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről 
73/2009.(IV.29.) ÖKT.sz. - Városi Sportcsarnok bővítésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről
74/2009.(IV.29.) ÖKT.sz. - Városi Sportcsarnok bővítéséhez szükséges saját forrás biztosításáról 

2009.Május.14-ei testületi ülésen meghozott határozatok

75/2009.(V.14.) ÖKT.sz. - Intézmények (Önálló Óvoda, Barsi Dénes Általános Iskola) gazdálkodásának átszervezéséről
76/2009.(V.14.) ÖKT.sz. - Költségvetési szervek feladatellátási rendszerének felülvizsgálatáról
77/2009.(V.14.) ÖKT.sz. - SZSZB-k tagjainak, póttagjainak megválasztásáról
78/2009.(V.14.) ÖKT.sz. - Álláshely megszüntetésével járó létszámcsökkentésről 
79/2009.(V.14.) ÖKT.sz. - "Táncos" Iskola felújítási munkálatainak kivitelezésére "É&Á" Bt megbízásáról
80/2009.(V.14.) ÖKT.sz. - Orvosi rendelő felújítási munkálataira, eszközbeszerzésre vonatkozó szerződések megkötéséről
81/2009.(V.14.) ÖKT.sz. - "Kerek Egy Ég Alatt" Közhasznú Alapítvány 100.000,- Ft-tal történő támogatásáról
82/2009.(V.14.) ÖKT.sz. - "Aranykor" Városi Nyugdíjas Klub támogatási kérelmének elutasításáról
83/2009.(V.14.) ÖKT.sz. - Zárt ülésen személyi ügyben hozott határozat 

2009.Május 18. Rendkívüli testületi ülésen meghozott határozatok

84/2009.(V.18.) ÖKT.sz. - A Nemzeti Vágtán való részvétel 700.000,- Ft-tal történő támogatásáról

2009.Május 28-ai testületi ülésen meghozott határozatok 

85/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - Napirend jóváhagyásáról
86/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - A KOMOTTHON Kft beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
87/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - A KOMOTTHON Kft 2009. évi üzleti tervének elutasításáról
88/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - A Komádi-94 Kft 2008. évi beszámolójának elfogadásáról, 2009. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
89/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - A Komádi és Régiója Fejlődéséért Közalapítvány 2008. évi beszámolójának elfogadásáról
90/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - A Szabadidő Központ közüzemi számlái fizetésének átvállalásáról
91/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - 
A 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
92/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - Komádi közrend és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
93/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának jóváhagyása

94/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - Közösségi Ház és Városi Könyvtár alapító okiratának jóváhagyása
95/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának jóváhagyása
96/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - Barsi Dénes Általános Iskola alapító okiratának jóváhagyása
97/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - Önálló Óvoda alapító okiratának jóváhagyása
98/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - Dél-Bihar Négycentrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás alapító okiratának jóváhagyása
99/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - Iskola sportudvarának bővítéséhez terület vásárlásról
100/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - Komádi kitűnő tanulmányi eredményt elérő tanulók jutalmazásáról
101/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - Irodahelyiség bérbeadásáról
102/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - Önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbításáról
103/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - EP választás lebonyolításához 150.000,- Ft jóváhagyásáról
104/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - KSE fűnyíró traktor beszerzéséhez 200.000,- Ft támogatás jóváhagyásáról
105/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - Zárt ülésen hatósági ügyben hozott határozat 

2009.Június 18-ai  testületi ülésen meghozott határozatok

106/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - A napirend jóváhagyásáról
107/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
108/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Barsi Dénes Általános Iskola alapító okiratának módosításáról
109/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról
110/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Komádi Önálló Óvoda alapító okiratának módosításáról
111/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Közösségi Ház és Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról
112/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Dél-Bihar Négycentrum Terület-és Vidékfejlesztési Társulás alapító okiratának módosításáról
113/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról a Szent István úti óvoda fejlesztésére
114/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról "Udvari Játékeszközök beszerzése Kerek egy ég alatt" címen
115/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról a Köztársaság úti játszópark felújítására
116/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról Veszélyhelyzet-elhárító központ kialakítására
117/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról a Munkás utca burkolat-felújítására
118/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközök beszerzésére
119/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról a Budai N. A. utca útépítésére
120/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Veszélyhelyzet-elhárító központ kialakításával kapcsolatos költségekről
121/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - KOMOTTHON Kft 10.000.000,- Ft folyószámlahitel-keret engedélyezéséről
122/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Intézmények átszervezése határidejének módosításáról
123/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
124/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Külsőiszapi lakások ivóvízellátásának megoldásáról
125/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Komádi-94 Kft könyvvizsgálójának megbízásáról
126/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Komádi-94 Kft Felügyelő Bizottságának megválasztásáról
127/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Sportcsarnok bontásából származó anyagok értékesítéséről
128/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Titkos szavazás elrendeléséről
129/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Komádi-94 Kft ügyvezetőjének megválasztásáról
130/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - KOMOTTHON Kft ügyvezetőjének megválasztásáról
131/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Seprenyi János ügyvezető jutalmazásáról 

2009.Július 16-ai  testületi ülésen meghozott határozatok

132/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - A 2009. évi közfoglalkoztatási terv módosításáról
133/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Körjegyzőségből való kilépés tudomásul vételéről
134/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Álláshelyek megszüntetésével járó létszámcsökkentésről 
135/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Álláshely megszüntetésével járó létszámcsökkentésről 
136/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - LHH program keretében megvalósuló "Kerékpárút-hálózat fejlesztése"c.pályázat előkészítéséről
137/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - LHH program keretében megvalósuló "Bölcsőde kialakítása" c. pályázat előkészítéséről
138/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - LHH program keretében megvalósuló "Városközpont funkcióbővítő fejlesztése"c.pályázat előkészítéséről
139/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - LHH program keretében megvalósuló "Minőségi okt.infrastrukturális hátterének kialakítása"c.p.előkészítéséről
140/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Közhasznúsági szerződés jóváhagyásáról 
141/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 
142/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - 2009/2010-es tanítási évben indítható iskolai osztályok, óvoda és napközis csoportok számának meghatározása
143/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Új utca 12. sz. alatti lakás bérbeadásáról
144/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - ÖNHIKI egyéb pályázat benyújtásáról 
145/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - "Tornyos" Óvoda felújítási munkálataira kiviteli szerződés megkötéséről
146/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Orvosi rendelő felújítása során hasznosítható anyagok értékesítéséről
147/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Sportcsarnok bővítése során felmerülő pótmunkák megrendeléséről
148/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Hősök terén "Rejtőzködő vízen járó" nevezetű szökőkút kiépítéséről
149/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Csobogó áthelyezéséről az OTP-s lakások előtti parkba
150/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Igazgatási szünet elrendeléséről
151/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Kása Kálmán sportoló részére támogatás jóváhagyásáról 
152/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Balogh Gábor futballista részére támogatás jóváhagyásáról 
153/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Káptalanfüredi tábor meglátogatása költségeinek vállalásáról
154/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Zárt ülésen hatósági ügyben hozott határozat
155/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Zárt ülésen hatósági ügyben hozott határozat 

2009. JÚLIUS 27. rendkívüli testületi ülésen meghozott határozatok

156/2009.(VII.27.) ÖKT. sz.- Sportcsarnok kialakítására elnyert összegből 3.117.055,- Ft lemondásáról
157/2009.(VII.27.) ÖKT. sz.- 1848/49-es szabadságharci emlékmű áthelyezéséről

2009. SZEPTEMBER 10-ei testületi ülésen meghozott határozatok

158/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- A napirend jóváhagyásáról
159/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- Az önkormányzat és intézményei 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
160/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- A Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társ.megáll.módosításáról
161/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.A Közösségi Ház és Városi Könyvtár alapító okiratának jóváhagyásáról
162/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- A Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának jóváhagyásáról
163/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- A Dél-Bihar Négycentrum Ter. És Vidékfejlesztési Társ.társ.megáll.jóváhagyásáról
164/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- "Kerek Egy Ég Alatt" Óvoda alapító okiratának jóváhagyásáról
165/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- Barsi Dénes Általános Iskola alapító okiratának jóváhagyásáról
166/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának jóváhagyásáról
167/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- "Fa" Óvoda által elbirtokolt terület cseréjéről, bölcsőde helyének kijelöléséről
168/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- 35.661.498,-Ft rövid lejáratú hitel igénybevételéről
169/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- Számlavezető pénzintézet meghívásos pályáztatásáról
170/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- EU Önerő Alapra pályázat benyújtásáról (Városközpont rekonstrukciója)
171/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- Pályázat benyújtásáról a Bocskai és Nagysándor J. utcák fejlesztésére
172/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- Pályázat benyújtásáról "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok"-ra
173/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- Pályázat benyújtásáról "Helyi településfejlesztési akciók" című kiírásra (Táncos I.-Tornyos Ó.)
174/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- Sportcsarnok építés kiviteli tervellenőrzési feladataival "A" Stúdió Kft megbízásáról
175/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- Átmeneti kölcsön keretösszegének 300.000,- Ft-tal történő megemeléséről
176/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- Bérleti jog átruházásának elutasításáról (Hősök tere sz. alatti helyiség)
177/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- A 176/2009.(IX.10.) ÖKT. sz. határozat hatályon kívül helyezésérő, döntés elnapolásáról
178/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásáról
179/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- "Tó" és "Barátok a halakért" Horgász Egyesületek vízjogi fennmaradási engedélyének támogatásáról
180/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- Rendőrőrs segédmotorkerékpár beszerzésének támogatásáról
181/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- Körös-Völgye által a strandon étesített szobák beépített anyagainak elbontásáról
182/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
183/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- KOMOTTHON Kft 6 millió forint kiegészítő támogatásban részesítéséről

2009. SZEPTEMBER 24. rendkívüli zárt testületi ülésen meghozott határozatok

184/2009.(IX.24.) ÖKT. sz.- Zárt ülésen kitüntetés ügyben hozott határozat

2009. OKTÓBER 8-ai 

185/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- A napirend jóváhagyásáról
186/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- KOMOTTHON Kft gazdálkodása, feladatellátásával kapcsolatos döntésről
187/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- Káptalanfüredi tábor bérleti szerződésének felmondásával kapcsolatos megállapodásról
188/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- Szociális Szolgáltatástervezési koncepció módosításáról
189/2009.(X.8.) öKT. sz.- Hősök tere 2. sz alatti üzlet bérleti jogának átruházásáról
190/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- Rövid lejáratú hitel felvételéről a Polgármesteri Hiv.szervezetfejlesztése c.pályázathoz
191/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- Rövid lejáratú hitel felvételéről az Orvosi Rendelő felújításához
192/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- Szent István úti Óvoda felújítása műszaki tartalmának csökkentéséről
193/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- Munkás utca burkolat-felújítására 3 ajánlat bekéréséről
194/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- Pályázat benyújtásáról 2 településőr képzésére, foglalkoztatására
195/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- Önkormányzati lakás bérbeadásáról
196/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- 60.000.000,- Ft folyószámlahitel igénybevételéről
197/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- KOMOTTHON Kft folyószámlahitel igénybevételéhez hozzájárulásról
198/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- 1 ha alatt földterületek értékesítésre történő kijelöléséről
199/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- 1 ha feletti földterületek értékesítésre történő kijelöléséről
200/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- Tóth Gabriella kézilabdázó támogatásáról
201/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- Zárt ülésen hatósági ügyben hozott határozat
202/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- Zárt ülésen hatósági ügyben hozott határozat

2009. OKTÓBER 29. RENDKÍVÜLI testületi ülésen meghozott határozatok

203/2009.(X.29. ÖKT. sz.- Pályázat benyújtásáról a Bocskai és Nagys.J. utcák fejlesztésére
204/2009.(X.29.) ÖKT. sz.- Pályázat benyújtásáról „Európai kisváros”-kép kialakítása Komádiban címmel

2009. NOVEMBER 12-ei testületi ülésen meghozott határozatok

205/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- A napirend jóváhagyásáról
206/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- A Polgármesteir Hivatal szervezetfejlesztése keretében elvégzett munkáról tájékoztató
207/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Költségvetési szervek gazdálkodása összevonásának elnapolása
208/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Gyermekjóléti és szociális alapfeladatok többcélú kist.társuláson belüli ellátásáról
209/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Szindikátusi Szerződés jóváhagyásáról közös energia beszerzésre
210/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- A sportcsarnok bérleti díjainak jóváhagyásáról
211/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Sportcsarnok lelátója kialakítására, statikus megbízására 1.200.000,- Ft jóváhagyásáról
212/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról a strandfürdő vizének hasznosítására
213/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Közbeszerzési eljárás megindításáról a Furtai úti záportározó tárgyában
214/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Közbeszerzési eljárás megindításáról az óvoda és bölcsőde építése tárgyában
215/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Műszaki ellenőr megbízásáról a Munkás utca felújítására
216/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Bérleti szerződés meghosszabbításáról Varga László virágkertésszel (2010.05.01-ig)
217/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Önkormányzati lakás szociális jelleggel történő bérbeadásáról
218/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Karika Róbert képviselő tiszteletdíja felajánlásának tudomásul vételéről
219/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Zárt ülésen hatósági ügyben hozott határozat
220/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Zárt ülésen személyi ügyben hozott határozat 
221/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Zárt ülésen személyi ügyben hozott határozat 

2009. NOVEMBER 26-ai testületi ülésen meghozott határozatok

222/2009.(XI.26.) ÖKT.sz.- Körjegyzőségi feladatok ellátására megállapodás jóváhagyásáról
223/2009.(XI.26.) ÖKT.sz.- Elszámolásra vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról (K.szakál kiválása)
224/2009.(XI.26.) ÖKT.sz.- 2009.I-III.negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról
225/2009.(XI.26.) ÖKT.sz.- A 2010. évi költségvetési koncepció jóváhagyásáról
226/2009.(XI.26.) ÖKT.sz.- Káptalanfüredi tábor bérbeadásáról
227/2009.(XI.26.) ÖKT.sz.- Pályázat benyújtásáról bölcsődei szolgáltatás kialakítására
228/2009.(XI.26.) ÖKT.sz.- Pályázat benyújtásáról Körösmenti Nemzetközi Lovas Fesztivál címmel
229/2009.(XI.26.) ÖKT.sz.- Pályázat elutasításáról közéleti televízió beindítása Dél-Biharban címmel
230/2009.(XI.26.) ÖKT.sz.- 137/2009.(VII.16.) ÖKT. sz. határozat módosításának elnapolásáról
231/2009.(XI.26.) ÖKT.sz.- 500.000,- Ft+ ÁFA összeg biztosításáról óvoda tervének újbóli elkészítésére
232/2009.(XI.26.) ÖKT.sz.- Debreczeni Mária képviselő tiszteletdíja felajánlásának tudomásul vételéről
233/2009.(XI.26.) ÖKT.sz.- 31.065,- Ft támogatási összeg lemondásáról
234/2009.(XI.26.) ÖKT.sz.- Zárt ülésen személyi ügyben hozott határozat 

2009. DECEMBER 17-ei testületi ülésen meghozott határozatok

235/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- Polgármesteri Hivatal alapító okiratának jóváhagyásáról
236/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének jóváhagyásáról
237/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- Szennyvízhálózat üzemeltetésére kötött szerződés módosításáról
238/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.Komádi, Hősök tere 10/2. sz. alatti helyiség bérbeadásáról a Kft-knek
239/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- Szt. I. úti Óvoda és Bölcsőde Részvételi Felhívásának jóváhagyásáról
240/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- Káptalanfüredi tábor bérleti szerződésének jóváhagyásáról
241/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.Sportcsarnok padlójának védelmére 540.000,- Ft + ÁFA összeg jóváhagyásáról
242/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- DBSzSzK megállapodásának jóváhagyásáról
243/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- DBSzSzK vagyonátadó megállapodásának jóváhagyásáról 
244/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- Önkormányzati lakás bérbeadásáról
245/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.Önkormányzati ingatlan tulajdonba adásáról
246/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.A 137/2009.(VII.16.) ÖKT. sz. határozat módosításáról
247/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról az STGE-PRO Kft-vel
248/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- Meddő CH kutak tulajdonba vételének kezdeményezéséről
249/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- Toyota, kisbusz, Gazella gépjárművek bérleti szerződésének jóváhagyásáról
250/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- Közbeszerzési Szabályzat módosításáról 
251/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- Zárt ülésen hatósági ügyben hozott határozat
252/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- Zárt ülésen hatósági ügyben hozott határozat